Mikä on THCV?

Mikä on THCV?

THCV eli tetrahydrokannabivariini on myös fytokannabinoidi, jota usein kutsutaan THC:n serkuksi. Niillä on hyvin samanlaiset molekyylirakenteet.

Mutta onko sillä psykoaktiivisia ominaisuuksia? Se selviää kun jatkat lukemista.

Tutkimuksissa luokitellaan yleisimmät kannabinoidit ’suuri kuusikko’, jotka ovat: THC, CBD, CBG, CBN, CBC ja THCV. Näiden fytokannabinoidien käyttö useisiin lääketieteellisiin ja muihin tarkoituksiin on herättänyt kiinnostusta.

Esimerkiksi tutkimuksia lääketieteellisen marihuanan käytöstä sellaisin sairauksiin ja terveysongelmiin kuin neurologiset ja neurodegeneratiiviset häiriöt, Parkinsonin tauti, ahdistuneisuus, luusairaudet ja tulehdussairaudet on parhaillaan käynnissä.

Kuusi yleisintä kannabinoidia ja niiden vaikutukset, sisältäen THCV:n.

Tetrahydrokannabivariini on melko herkkupala! Se on kuitenkin ruokahalua vähentävä.

Tässä artikkelissa käsitellään seuraavia näkökulmia kannabinoidien ymmärtämiseksi ja niistä oppimiseksi (pitäen mielessä tutkimusviitteiden rajoitukset)

 • THCV: Mikä se on, mistä se löytyy, milloin se löydettiin
 • THCV vs THC – yhtäläisyydet ja erot
 • Tekeekö THCV sinut päihtyneeksi?
 • Vuorovaikutus endokannabinoidijärjestelmän kanssa
 • Onko THCV laillista?
 • Mitä tutkimus sanoo THCV:stä?

THCV: Mikä, missä ja miten?

Mikä?

Yksi kannabiskasvista löydetyistä fytokannabinoidikannabinoideista, jota on erityisesti lajikkeissa, jotka kasvavat tietyillä maantieteellisillä alueilla.

Mistä se löytyy?

 • Vuonna 2004 tehdyssä tutkimuksessa, joka tuki kannabiksen kahden lajin käsitettä, tehtiin otantatutkimus 157 kannabiskasvista CBD- ja THC pitoisuuksien määrittämiseksi. Siinä tunnistettiin kaksi Cannabis sativan ja neljä Cannabis indican biotyyppiä niiden geneettisen ja morfologisen vaihtelun perusteella.
 • Tämän seurauksena huomattiin että suhteellisen korkeat THCV- tai CBDV-pitoisuudet olivat tyypillisiä vain Cannabis indica-lajikkeelle.
 • Tämä Cannabis indica lajike on joka sisältää runsaasti THCV:tä on peräisin Aasian maista (Afganistan, Kiina, Intia, Nepal, Thaimaa) ja Afrikasta (Gambia, Lesotho, Nigeria, Etelä-Afrikka, Swazimaa).

Milloin THCV löydettiin?

Tutkimusviitteiden mukaan THCV löydettiin vuonna 1973.

Kuinka THCV muodostuu?

 • Kannabigeroli (CBG) on kannabinoidien lähtöyhdiste ja useat muut kannabinoidit syntyvät siitä.

Esimerkiksi kannabikromeeni (CBC), kannabidioli (CBD) ja tetrahydrokannabinoli (THC) muodostuvat CBG:stä.

Koska CBG muuttuu muiksi yhdisteiksi kasvuvaiheessa, vain pieni määrä jää täyteen mittansa kasvaneeseen kasviin. Sen vuoksi, CBG:n eristäminen on haastavaa.

Eli THCV:n synteesi alkaa siis CBGVA:sta eli kannabigerovariinihapposta. CBGVA on THCVA:n, CBDVA:n ja CBCVA:n esiaste. Nämä kannabinoidien happomuodot muuttuvat farmakologisesti aktiivisiksi dekarboksylointiprosessin jälkeen.

Esimerkiksi vain silloin, kun THC muodostuu THCA -happomuodostaan, se antaa psykoaktiivisen vaikutuksen sitä käytettäessä. Lisäksi THCV lisää THC:n vaikutuksia.

Tästä nousee mieleen kysymys, onko THCV psykoaktiivinen?

Tekeekö THCV sinut päihtyneeksi?

Vastaus on kyllä ​​ja ei!

Vaikka jotkut tutkimukset raportoivat psykoaktiivisten vaikutusten puuttumisesta, toiset toteavat, että suuret THCV-annokset voivat lisätä THC:n vaikutuksia.

 • Jyrsijöillä tehdyissä tutkimuksissa, THCV ei osoita psykoaktiivisia vaikutuksia verrattuna THC:n. Positiivisista tuloksia olivat ruokahalun vähentyminen, kylläisyyden lisääntyminen ja aineenvaihdunnan kiihtyminen.
 • Annostus on avainasemassa ja suurella annoksella voi saada aikaan psykoaktiivisia vaikutuksia.
 • THCV voi saada THC:n imeytymään nopeammin ja voi päihdyttää äkisti.

Se on voimakas stimulantti, joka jättää mielen selväksi ja silti tuntuu rauhoittavalta.

Lisätutkimuksia on tehtävä THCV:n kaksoisfarmakologisten vaikutusten tutkimiseksi, sillä THCV:llä on agonistisia ja antagonistisia vaikutuksia CB1- ja CB2-reseptoreihin.

THCV vs THC – yhtäläisyydet ja erot

Tarkastellaan tässä yhteydessä kahta näkökulmaa:

(i) Saatavilla on vain vähän tutkimuksia THCV:stä ja ne ovat tuloksettomia tai ne vielä kesken.

(ii) Annostus on keskeinen tekijä, kun yritämme määrittää sivuvaikutuksia tai kannabinoidien ominaisuuksia.

Vertaillaan ensin THCV:n ja THC:n välisiä yhtäläisyyksiä.

 • Molemmat yhdisteet ovat peräisin ​​kannabiskasvista ja ne luokitellaan fytokannabinoideiksi.
 • Molemmat ovat vuorovaikuttava CB1- että CB2-reseptoreihin. Hiirillä tehdyt CB1-reseptorin farmakologiset kokeet THCV:llä paljastavat, että synteettinen THCV muistuttaa THC:n ominaisuuksia. Lisäksi se on myös CB2-reseptorin osittainen agonisti. Mutta näistä tuloksista ei ole voitu tehdä johtopäätöksiä. On huomioita että kokeiden tulokset peräisin ovat joko eläinkokeista tai solutasomalleista.

Sitten eroavaisuuksia,

 • THCV on THC:n propyylianalogi. Toisin sanoen se sisältää propyyliryhmän (3 hiiltä) verrattuna THC:n pentyyliryhmään (5 hiiltä).
 • THC:n happomuotoinen esiaste on THCA, joka saadaan johdettua CBGA:sta. THCA:n dekarboksylointi (lämmön tai valon vaikutuksesta) johtaa THC:hen. Erona on että THCV:n synteesi alkaa CBGVA:sta (kannabigerovariinihappo) ja josta tulee THCVA (tetrahydrokannabivariinihappo), joka dekarboksylaation kautta muuttuu THCV:ksi.
 • THCV:tä esiintyy enimmäkseen pieninä määrinä kannabiskasvissa, kun taas THC:tä löytyy suurina määrinä kasvin eri osissa ja etenkin runsaasti sen trikomeissa.

THCV:n vuorovaikutus endokannabinoidijärjestelmän kanssa

 • THCV on vuorovaikutuksessa myös muiden reseptorien ja potentiaalikanavien (TRP, TRP1) kanssa ja aikaan saa antipsykoottisia vaikutuksia. Sen terapeuttista potentiaalia kognitiivisiin toimintoihin, kivun lievitykseen, tulehduksen vähentämiseen, syövän vastaisiin vaikutuksiin ja neuroprotektioon tutkitaan.

Tutkimustulokset THCV:stä

THCV:n potentiaali laihduttamisessa on yksi kannabinoiditutkimuksen tärkeimmistä havainnoista.

 • Vuonna 2013 tehdyssä tutkimuksessa raportoitiin THCV:n kyvystä lihavuuteen liittyvän glukoosi-intoleranssin hoidossa, sillä se on CB1 reseptorin käänteinen agonisti ja myös saman reseptorin antagonisti. Hiirillä tehdyt tutkimukset osoittavat, että THCV vähensi glukoosi-intoleranssia ja lisäsi insuliiniherkkyyttä annosriippuvaisesti.
 • THCV:n kyky vähentää ruokahalua voi tukea painonlaskua. Samalla hyötyvät myös tyypin 2 diabetesta sairastavat potilaat, jotka kärsivät liikalihavuuteen liittyvästä glukoosi-intoleranssista ja metabolisesta oireyhtymästä.
 • Myös kannabinoidipohjaisen lääkkeen lupaavia mahdollisuuksia hermorappeumasairauksiin tutkitaan. Huomionarvoista on että THCV:llä on kyky lievittää Parkinsonin taudin oireita ja lisätä neuroprotektiivisia vaikutuksia eläinmalleissa.
 • Mielenkiintoista on, että prekliiniset tutkimukset ovat osoittaneet THCV:llä olevan anti-inflammatorisia vaikutuksia paikallisesti annettaessa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka THCV ei ole yhtä tunnettu kuin THC ja CBD, sen ei-psykoaktiiviset vaikutukset ja agonistiset ja antagonistiset vaikutukset CB1- ja CB2-reseptoreihin, voivat olla arvokkaita lääketieteen alalla. Sen vuoksi tarvitaan lisätutkimuksia THCV:n terapeuttisten ominaisuuksien osoittamiseksi, jotta se jossain vaiheessa voisi olla mahdollinen apu hengenvaarallisissa sairauksissa.

Onko THCV laillista?

Yhdysvalloissa THCV ei ole luokiteltu I luokan huumeiden luettelossa. Sitä ei ole myöskään mainittu psykotrooppisia aineita koskevassa yleissopimuksella. Kuitenkin THCV pidetään yleensä THC:n analogina, sen hallussapidon ja käytön laillisuus riippuu asuinmaasi valtion laintulkinnasta.

Yhteenveto

Kannabis on yksi luonnon tarjoamista antimista. Kun opimme lisää yksittäisistä kannabinoideista, saamme lisää faktoja niistä. On muistettava että on käyttäjien vastuulla noudattaa turvallisia annostusohjeistuksia ei-toivottujen vaikutusten välttämiseksi.

 • THCV ja THC ovat tärkeimmät yhdisteet, jotka vastaavat euforisoivien vaikutusten luomisesta.
 • Kasvuvaiheessa olevassa kasvissa kannabinoidien, terpeenien ja flavonoidien määrät ja ominaisuudet muuttuvat jatkuvasti.
 • Lämpö, ​​valo, lajike, ilmasto-olosuhteet, kypsymisprosessi tai säilytys ovat merkittäviä muutoksia, joille kannabiskasvi altistuu. Näiden tekijöiden vaihtelu tuottaa satoja erilaisia ​​kemiallisia yhdisteitä.
 • Tutkimuksissa käytetty otoksen koko ja tutkimusten rajallinen näyttö rajoittaa THCV:stä tehtyjen havaintojen tulkitsemista siksi saatavilla olevia tutkimustuloksia on THCV:n ominaisuuksista on tarkistettava varoen.
 • THCV on saatavana lääkekannabiksessa yhdessä muiden kannabinoidien kanssa, joihin kuuluvat CBD, CBN, CBG, CBC, CBV, CBDV. Sen puhdistettua tai eristettyä muotoa ei tällä hetkellä ole saatavana lääketieteelliseen käyttöön eikä kaupallisena valmisteena.
 • Farmakologisissa tutkimuksissa tutkitaan THCV:n yleisyyttä ja sen ominaisuuksia lääketieteellisessä marihuanassa. Lisäksi tarvitaan lisätutkimuksia kannabinoidien annoksen, antoreittien sekä kannabinoidien terapeuttisten vaikutusten arvioimiseksi.
Takaisin blogiin

Kirjoita kommentti

Huomaa, että kommenttien täytyy olla hyväksytty ennen niiden julkaisemista.