Mikä on THC (tetrahydrokannabinoli)?

Mikä on THC (tetrahydrokannabinoli)?

Tetrahydrokannabinoli, lyhyesti sanottuna THC, on yksi luonnossa esiintyvistä fytokannabinoideista. Niitä on kannabiskasvissa, joka tunnetaan psykoaktiivisista ominaisuuksistaan. THC:hen liittyy ristiriitaisuuksia, mutta tämä artikkeli haluaa tuoda esiin joitakin faktoja THC:stä. Se saattaisi auttaa sinua tulemaan tietoisemmaksi kuluttajaksi.

Tutkimusten mukaan fytokannabinoidit ovat ryhmä terpeenifenolihartsi-yhdisteitä, joita esiintyy pääasiassa kannabiskasvista (nykyisen tiedon mukaan). Mutta kannabinoidien muiden lähteiden tutkimus on edelleen kesken, esimerkiksi kasvit, kuten Radula- ja Helichrysum-suku.

Siksi tehdään tässä kaksi yksinkertaista tosiasiaa selväksi:

– Kannabis ei ole ainoa organismi, joka kykenee syntetisoimaan tämän ryhmän bioaktiivisia luonnonyhdisteitä.

Tutkimusten mukaan kannabiskasvissa on 525 luonnollisia yhdistettä, joista 85 on luokiteltu ja joista noin 60 on tuttuja.

Tämä tuo meidät siihen pisteeseen, että THC ja CBD ovat esimerkkejä kahdesta kannabiskavista puhdistetusta kannabinoidista, joita voidaan käyttää eri tavoin.

Lisäksi on hieno huomata, että useat tutkimukset keskittyvät yksittäisiin kannabinoidiyhdisteisiin, mikä auttaa meitä saamaan enemmän tietoa CBD:stä.

Olet varmasti jo kuullut aikaisemmin termin THC, kannabiksen psykoaktiivisesta vaikutuksesta vastaava yhdiste. Mutta tähän liittyy paljon muutakin.

Lyhyesti sanottuna tämä artikkeli auttaa sinua saamaan hieman enemmän tietoa näistä aiheista:

 • Mikä on THC?
 • Mistä THC löytyy kannabiksesta?
 • THC vs CBD

Katsotaan näitä tarkemmin.

Mikä on THC?

Ajatteletko edelleen, että THC on jotain vaarallista, joka voi saada sinut hulluksi? No, sitten olet törmännyt oikeaan paikkaan. Tässä on tilaisuutesi, joka voi auttaa sinua päästämään irti stereotyyppisestä ajattelusta.

Aloitetaanko virkistämällä muistiasi peruskoulun luonnontieteistä?

’Ravintoketju’

Kasvit, eläimet, hyönteiset ja me ihmiset olemme olleet rinnakkain miljoonien vuosien ajan ja olemme riippuvaisia ​​toisistamme selvitäksemme.

Samalla jokaisella ravintoketjun elävällä olennolla on erilliset strategiat suojautua toisiltaan.Visualisoi ravintoketju.

Ihmisten, eläinten, kasvien ja hyönteisten välisessä taistelussa elämästä, eläimet pakenevat tai erittävät myrkyllisiä kemikaaleja (kuten haisunäätä) suojautuakseen saalistajilta. Kasvien puolestaan voivat tuottavat myrkyllisiä aineita, jotka voivat suojata niitä hyönteisiltä tai kasvissyöjiltä.

Yksi tällainen esimerkki on kannabiskasvin THC. Tutkimuksissa viitataan THC:n rooliin kannabiksessa, se näyttää suojaavan kasvia kasvissyöjiltä tai taudinaiheuttajilta. Hyönteisten armeija tai eläimet, jotka rakastavat kannabiksen makua, voivat syödä kokonaisen sadon. Esimerkiksi peurat, hiiret, rotat, hämähäkit, punkit, toukat, heinäsirkat, kovakuoriaiset jne.

Mielenkiintoinen havainto tutkimuksesta, joka keskittyi kasvien suojelumekanismeihin, kuvaa tätä hyvin. Kasvit tuottavat erikoistuneita rakenteita tai bioaktiivisia yhdisteitä.

Esimerkiksi mekaaninen suoja kasvien pinnalla, kuten karvat, trikoomat, piikit tai kemikaalien kuten terpenoidien, alkaloidien tuotanto, haihtuvien kemikaalien vapauttaminen suojaa kasvia. Tällainen suojaus joko tappaa tai hidastaa kasvissyöjiä.

Siksi kyseinen tutkimus korostaa selvästi tarvetta tutkia monitieteellisesti ja suorittaa tutkimusta, joka voisi yhdistää biokemian, ekologiset prosessit ja jopa ilmastonmuutoksen. Loppujen lopuksi tämä tieto voi olla hyödyttää uusien ratkaisujen kehittämisessä paremman sadon saamiseksi.

Lyhyesti sanottuna,

Mistä THC:tä löytyy kannabiksesta?

THC:tä löytyy kannabiksen kasvin trikomeista.

Trikomit ovat kasvin pinnalta löytyviä karvojen kaltaisia ​​rakenteita. Sen pää muistuttaa pientä sipulia tai vesipisaraa, joka on yhdistetty varteen. Trikomien koko, muoto, tiheys ja tyyppi voivat vaihdella riippuen erilaisista luonnollisista tekijöistä, kuten maaperästä, lämpötilasta, muusta kasvillisuudesta jne. Se toimii pääasiassa itsepuolustusmekanismina, kuten edellä on käsitelty.

Tutkimukset osoittavat, että nämä trikomit sisältävät runsaasti kannabinoideja. Erityinen trikomityyppi, jota kutsutaan Capitate-varrella oleviksi trikomeiksi (kookkaita), sisältää tetrahydrokannabinolihappoa (THCA), kannabidiolihappoa (CBDA), kannabigerolihappoa (CBGA), mukaan lukien niiden dekarboksyloidut johdannaiset tetrahydrokannabinoli, eli THC, kannabidioli eli CBD ja kannabigeroli eli CBG.

THC vs CBD

Ensinnäkin kannabiskasvissa kannabinoidit syntetisoidaan ja varastoidaan kannabinoidihappoina. Vasta kun kasvi kuivataan, varastoidaan ja lämmitetään, hapot dekarboksyloivat vähitellen ja muuttuvat CBD:ksi tai THC:ksi.

Samalla on huomionarvoista mainita, että vaikka CBD:tä, THC:tä, CBG:tä, CBN:tä sekä muita kannabinoideja esiintyy kannabiskasvissa samanaikaisesti, biosynteesissä syntyvät määrät perustuvat kasvin geneettiseen perimään. Joten kannabiksen viljelijät ja tutkimuslaitokset kasvattavat erilaisia ​​lajikkeita moniin eri tarkoituksiin esimerkiksi paperi-, tekstiili-, ruoka- ja lääketeollisuuden tarpeisiin.

Toiseksi THC:llä ja CBD:llä on sama molekyylikaava C21H30O2.

Siinä on kaksikymmentäyksi hiiliatomia, kolmekymmentä vetyatomia ja kaksi happiatomia. Mutta näiden atomien järjestys on erilainen ja molekyylit vuorovaikuttavat eri tavalla kehon kanssa.

THC tuottaa (annostuksesta riippuen) hypoaktiivisuutta, hypotermiaa sekä spatiaalisen ja sanallisen lähimuistin heikkenemistä. Mutta yksistään CBD ei vaikuta liikkumisaktiivisuuteen, kehon lämpötilaan tai muistiin. CBD:llä ja THC:llä on siis melko erilaiset ja vastakkaiset vaikutukset.

Esimerkiksi tämä kaksoissokoutettu tutkimus havainnollistaa tätä selvemmin. 40 terveelle vapaaehtoiselle annettiin suun kautta joko THC:tä, CBD:tä tai näiden kahden seosta. Samalla heidän psykologiset reaktiot, syke ja ajankäyttöä tehtäviin mitattiin. Koe paljasti seuraavat tulokset:

 • Pelkästään THC:llä annetuilla vapaaehtoisilla oli lisääntynyt pulssi, häiriöitä ajankäytössä ja voimakkaat psykologiset reaktiot.
 • Pelkästään CBD:tä käyttäneet vapaaehtoisilla ei ollut tällaisia ​​vaikutuksia.
 • CBD esti tehokkaasti suurimman osan THC:n vaikutuksista vapaaehtoisilla, joille annettiin sekä THC:tä että CBD:tä. CBD:llä oli myös taipumusta vähentämään ahdistusta.

THC vs CBD visualisoitu

Yhteenveto

 • Sekä CBD että THC ovat vuorovaikutuksessa kehomme endokannabinoidijärjestelmän kanssa. Mutta niiden vuorovaikutuksella reseptorien (CB1 ja CB2) kanssa on erilaiset vaikutukset kehon fysiologiaan ja aivotoimintoihin.
 • THC stimuloi CB1-reseptoreita. Se on CB1- ja CB2- reseptoreiden osittainen agonisti vaikuttaen muistiin, keskittymiseen ja koordinaatioon ja aiheuttaen euforisen vaikutuksen.
 • CBD vaikuttaa CB1-reseptoreihin pysäyttämällä THC:n tai muiden CB1-agonistien reseptoria stimuloivan vaikutuksen. Siksi CBD ei tuota psykotrooppisia vaikutuksia. Se on vuorovaikutuksessa myös muiden reseptorien kanssa, jotka liittyvät kipuun, tulehdukseen, ahdistukseen, joihin sillä on estävä vaikutus. .

Tiivistetynä

 • Marihuana on erityinen kannabiksen lajike, joka sisältää suuren määrän THC:tä. Yhdysvaltain laki luokittelee yhden sen muunnoksen, joka sisältää vähemmän THC:tä, teolliseksi hampuksi.
 • THC tuottaa suurimman osan kannabiksen klassisista farmakologisista vaikutuksista, joihin kuuluvat mielialan, maailmankuvan ja motivaation muutokset.
 • Kahden tärkeimmän kannabinoidin, THC:n ja CBD:n löytäminen johti kehon endokannabinoidijärjestelmän löytymiseen.
 • Kannabiskasvissa THC:n rooli näyttää olevan, että se suojaa kasvia kasvissyöjiltä tai taudinaiheuttajilta.
 • Capitate-varren trikomit sisältävät runsaasti kannabinoideja. Ne sisältävät THCA:ta, CBDA:ta, CBGA:ta ja niiden dekarboksyloidut johdannaisia THC:tä, CBD:tä ja CBG:tä.

Yhteenvetona; sosioekonomiset, ympäristölliset ja ekologiset tekijät vaikuttavat merkittävästi kansanterveyteen maailmantaloudessa. Uusia lähestymistapoja uusien lääkkeiden löytämiseksi tartuntataudeille, aineenvaihdunnan häiriöille ja monille muille terveysongelmille on tarjolla.

Perinteiseen lääketieteeseen on moderni lähestymistapa. Uusia mahdollisuuksia avautuu psykofarmakologian, endokannabinoidijärjestelmien ja lääkekannabiksen tutkimusaloilla.

Takaisin blogiin

Kirjoita kommentti

Huomaa, että kommenttien täytyy olla hyväksytty ennen niiden julkaisemista.