CBD:n vaikutus muistiin ja aivoihin - totuus ja tutkimustulokset

Ihmisaivo

Keskeiset asiat:

  • Kannabiksen haitallisuudesta aivoille on keskustelua, mutta eri tutkimukset tuottavat erilaisia tuloksia.
  • Kannabiksen pääasiallinen psykoaktiivinen ainesosa, THC, voi muuttaa aivojen toimintaa ja aiheuttaa erilaisia vaikutuksia.
  • CBD voi vähentää THC:n aiheuttamia muistin heikentymiä.
  • CBD voi lisätä verenkiertoa aivojen tärkeässä muistin alueella, hippokampuksessa.
  • CBD voi lisätä dopamiinin määrää aivoissa, mikä voi vaikuttaa mielihyvän kokemiseen.

Keskustelua CBD:n hyödyistä ja haitoista käydään paljon. Jotkut väittävät sen omaavan fantastisia ominaisuuksia, kun taas toiset ovat huolissaan sen turvallisuudesta. Usein kysytään, onko CBD haitallista aivoille vai ei. Tässä artikkelissa käsitellään CBD:n vaikutuksia muistiin ja annetaan näkemystä siitä, miten tämä kannabinoidi voi vaikuttaa kognitiivisiin toimintoihin.

Kuinka haitallista kannabis on aivoille?

Kannabiksen haitallisuudesta aivoille on käyty pitkään keskustelua. Erilaiset tutkimukset tuottavat erilaisia tuloksia. Jotkut väittävät kannabiksen olevan haitallista aivoille, kun taas toiset väittävät tämän olevan väärin.

Kannabiksen pääasiallinen psykoaktiivinen ainesosa on Tetrahydrokannabinoli (THC). Kun THC pääsee elimistöön, se kulkeutuu aivoihin ja vaikuttaa niiden toimintaan. Yhdysvaltain "National Institute on Drug Abuse" (NIDA) huomauttaa, että THC sitoutuu tiettyihin aivojen reseptoreihin. Näitä kutsutaan kannabinoidireseptoreiksi. Nämä reseptorit sijaitsevat aivojen alueilla, jotka hallitsevat mielihyvää, muistia, ajattelua, keskittymistä, aistien ja ajan havaitsemista sekä liikettä.

Kun THC sitoutuu näihin reseptoreihin, se voi muuttaa aivojen toimintaa. Tästä syystä kannabis voi aiheuttaa erilaisia psykoaktiivisia vaikutuksia, kuten mielialan ja havaintojen muutoksia, koordinaatio-ongelmia sekä vaikeuksia ajattelussa ja ongelmanratkaisussa.

CBD:n vaikutus muistiin

Neuropsychopharmacology-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan CBD voi vähentää THC:n aiheuttamia muistin heikentymiä. Tutkimuksessa rotat saivat joko THC:ta tai CBD:tä, ja niiden muistia testattiin sen jälkeen. CBD:tä saaneet rotat eivät näyttäneet samanlaisia muistin heikentymiä kuin THC:tä saaneet rotat.

Miten CBD vaikuttaa aivoihin?

Vaikka sekä CBD että THC vaikuttavat aivojen kannabinoidireseptoreihin (sekä välillisesti että suoraan), niillä on erilaisia vaikutuksia. On havaittu, että CBD voi vähentää THC:n vaikutusta, mikä voi selittää, miksi se voi vähentää THC:n psykoaktiivista vaikutusta.

CBD vaikuttaa myös muihin reseptoreihin, joita kutsutaan serotoniinireseptoreiksi. Serotoniinireseptorit vaikuttavat moniin kehon ja aivojen toimintoihin. Ne vaikuttavat esimerkiksi henkilön havaintoon, mielialaan, ruokahaluun ja kipuaistimukseen, mutta ne ovat myös vastuussa stressireaktioistamme.

Uuden tutkimuksen mukaan CBD lisää verenkiertoa aivoissa

Tutkimus akuutin kannabidiolin vaikutuksista aivojen verenkiertoon julkaistiin tieteellisessä Journal of Psychopharmacology -lehdessä.

Tutkijat halusivat tutkia, miten CBD vaikuttaa verenkiertoon eri aivojen alueilla, ja he huomasivat sen vähentävän tiettyjen solujen aktiivisuutta. Tämä voisi olla yksi tapa, jolla tämä hampun kasvista peräisin oleva yhdiste auttaa muistin käsittelyssä.

Satunnaiskontrolloituun tutkimukseen valittiin 15 terveystietoista aikuista, jotka eivät olleet koskaan käyttäneet kannabista. Jokainen osallistuja sai suun kautta 600 mg CBD:tä (kannabidiolia) tai lumetta erillisillä kerroilla vähintään viikon välein. Annokset annettiin identtisissä kapseleissa, joten osallistujat eivät tienneet, mitä he ottivat kullakin kerralla.

Tulos:

CBD lisää verenkiertoa hippokampuksessa. Hippokampus on tärkeä aivojen alue tunteiden ja muistin kannalta. Tämä havaittiin UCL:n tutkijoiden uudessa tutkimuksessa. Tutkijoiden mukaan tämä voisi olla merkittävää muistia heikentävissä tiloissa, kuten Alzheimerin taudissa ja PTSD:ssä. Se voisi auttaa kohdistamaan hoitoja.

MRI images of two brains

CBD ja dopamiini

Toinen tutkimus, joka julkaistiin tieteellisessä lehdessä Molecular Psychiatry, osoitti, että CBD voi lisätä dopamiinin määrää aivoissa aktivoimalla D2-dopamiinireseptoria.

Mitä on dopamiini?

Dopamiini on välittäjäaine, joka osallistuu mielihyvän, motivaation ja palkkion kokemiseen. Aivot vapauttavat dopamiinia, kun koemme jotain miellyttävää. Dopamiinilla on tärkeä rooli riippuvuudessa.

Voiko CBD aiheuttaa riippuvuutta?

Ei ole näyttöä siitä, että CBD voisi aiheuttaa riippuvuutta. Kuitenkin lisätutkimuksia tarvitaan selvittämään, voiko siitä tulla tapojen muodostumista aiheuttavaa vai ei.

Päätelmä

Kannabiksen haitallisuudesta aivoille on käyty pitkään keskustelua, mutta monet kysymykset ovat edelleen vastausta vailla. Erilaiset tutkimukset tuottavat erilaisia tuloksia. Kannabiksen pääasiallinen psykoaktiivinen ainesosa, THC, sitoutuu tiettyihin aivojen reseptoreihin ja voi muuttaa niiden toimintaa. Tämä voi aiheuttaa erilaisia vaikutuksia, kuten mielialan vaihteluita, koordinaatio-ongelmia ja vaikeuksia ajattelussa. CBD:llä on kyky vähentää THC:n vaikutusta. On myös havaittu, että se voi lisätä dopamiinin määrää aivoissa. Ei ole näyttöä siitä, että CBD voisi aiheuttaa riippuvuutta, mutta lisätutkimuksia tarvitaan selvittämään, voiko siitä tulla tapojen muodostumista aiheuttavaa vai ei.

Takaisin blogiin

Kirjoita kommentti

Huomaa, että kommenttien täytyy olla hyväksytty ennen niiden julkaisemista.