Eläintutkimus

Astma, Tulehdus, Fibroosi

Lääketieteellinen lehti

European Journal of Pharmacology, Volume 843, Pages 251-259, DOI: 10.1016/j.ejphar.2018.11.029

Tutkimuksen nimi

Kannabidioli vähentää ilmateiden tulehdusta ja fibroosia kokeellisessa allergisessa astmassa

Tutkimuksen tekijät

S.C. Abreu, M.A. Antunes, L.Xisto, et al.

Tutkimus paljastaa CBD:n mahdollisuudet astmaan liittyvän tulehduksen ja fibroosin vähentämisessä

Astma, krooninen keuhkosairaus, jolle on ominaista tulehdus ja ilmateiden herkistyminen, vaikuttaa miljooniin ihmisiin ympäri maailmaa. Nykyiset hoidot voivat hallita oireita, mutta eivät pysty kääntämään ilmateiden rakenteellisia muutoksia, jotka liittyvät vaikeaan astmaan. Kuitenkin äskettäinen tutkimus antaa viitteitä siitä, että kannabidiolilla (CBD), marihuanasta löytyvällä yhdisteellä, voi olla juuri siihen potentiaalia.

Tutkimuksen tausta

Tutkimus nimeltään "Kannabidioli vähentää ilmateiden tulehdusta ja fibroosia kokeellisessa allergisessa astmassa" tehtiin tutkijaryhmän johdolla, jonka vetäjinä toimivat S.C. Abreu ja M.A. Antunes. Tutkimus oli eläinkokeisiin perustuva koe, jossa käytettiin Balb/c-rotia, ja se julkaistiin European Journal of Pharmacology -lehdessä.

Keskeiset tulokset

  • Rotilla tehdyt CBD-hoidot, annoksesta riippumatta, vähensivät ilmateiden herkkyyttä.
  • Korkean annoksen CBD-hoito vähensi keuhkojen jäykkyyttä, mikä on mittari keuhkojen jäykkyydelle.
  • CBD-hoito johti kollageenikuitujen määrän vähenemiseen sekä ilmateissä että alveolaarisissa septoissa, mikä viittaa ilmateiden rakenteellisen muutoksen vähenemiseen.
  • CBD-hoito vähensi myös merkkiaineiden ilmentymistä, jotka liittyvät tulehdukseen bronkoalveolaarisessa pesunesteessä ja keuhkojen homogenaatissa.

Tutkimusmenetelmä

Tutkijat aiheuttivat allergisen astman hiirissä käyttäen ovalbumiinia, proteiinia joka löytyy kananmunan valkuaisesta. Hiiret saivat sen jälkeen joko matalan tai korkean annoksen CBD-hoitoa. Tutkijat mittaavat hengityksen mekaniikkaa, kollageenikuitujen määrää ilmateissä ja alveolaarisissa septoissa, sytokiinitasot sekä kannabinoidi-1 ja -2 (CB1 ja CB2) reseptorien ilmentymistä. Tutkimus kesti useita viikkoja, mikä mahdollisti CBD-hoidon vaikutusten havainnoinnin ajan kuluessa.

Mahdolliset vaikutukset

Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että CBD:stä voisi mahdollisesti olla hyötyä astman hoidossa. Vähentämällä ilmateiden herkkyyttä ja rakenteellista muutosta CBD voi auttaa lievittämään taudin vakavimpia oireita.

Rajoitukset

Vaikka tämän tutkimuksen tulokset ovat lupaavia, on tärkeää huomata, että tutkimus tehtiin hiirillä, ei ihmisillä. Lisätutkimuksia tarvitaan selvittämään, havaittaisiinko samankaltaisia vaikutuksia ihmisillä.

Päätelmä

Tämä tutkimus tarjoaa lupaavaa näyttöä CBD:n mahdollisista eduista astman hoidossa. Kuitenkin lisätutkimuksia tarvitaan ymmärtämään täysin sen toimintamekanismeja ja määrittämään tehokkaimmat annokset ja hoitomenetelmät. Lisätietoja voit lukea koko tutkimuksesta täältä.

Lisäys

Takaisin blogiin