Kivun lääkitseminen

Kivun lääkitseminen

Ole varovainen kipulääkkeiden kanssa. Älä anna niiden vahingoittaa sinua ja vältä säännöllistä käyttöä! Tutustu CBD:n moniin ominaisuuksiin.

Nordic Oil haluaa tuoda CBD:n saataville kaikille, jotta mahdollisimman monet voisivat hyötyä sen lukemattomista terveyshyödyistä. Tämä selkeä visio ei ainoastaan näy heidän tuotteissaan, vaan heijastaa myös Nordic Oilin arvoja laajemman tietoisuuden ja tietoisen asiakaskunnan luomisessa.

Lyhyesti sanottuna haluamme kehottaa tekemään tietoisia päätöksiä kipulääkkeistä ja niiden käytöstä. Tämä voi auttaa sinua suojelemaan itseäsi mm. opioidien haitallisilta vaikutuksilta ja lähestymään elämäntapaan, joka johtaa terveyteen ja hyvinvointiin.

Kivun lievityksen tehokkuus ja laatu

Kivun lievityksen tehokkuus ja laatu on melko laaja ja subjektiivinen alue, joka on merkittävä tekijä terveydenhuollossa. Tutkimusten mukaan leikkauksen jälkeisen kivun esiintyvyys on kuitenkin pysynyt korkealla viimeisen vuosikymmenen aikana. Varsinkin Yhdysvaltojen sairaaloiden osalta kivunhallinta on edelleen puutteellista monien potilaiden hoidossa.

On äärimmäisen tärkeää olla täysin tietoinen kivun alihoidon syistä, sen seurauksista sekä suurten kipulääkeannosten antamisesta tai virheellisistä kivunarvioinneista, sekä muista tekijöistä jotka olennaisesti liittyvät kivun hoitoon.

Kuinka tuttuja opioidit ovat sinulle?

Yhdysvaltojen kansallisen lääkkeiden väärinkäyttöä seuraavan instituutin (National Institute on Drug Abuse) mukaan, opioidit ovat luokka lääkkeitä, jotka sisältävät mm. heroiinin, synteettiset opioidit kuten fentanyylin, ja myös kipulääkkeinä käytettävät oksikodonin, hydrokodonin, kodeiinin ja morfiinin.

Yhdysvaltojen taukikeskuksen (CDC) tietojen mukaan arviolta 9,6–11,5 miljoonalle aikuiselle eli noin 3–4% Yhdysvaltain aikuisväestöstä määrättiin pitkäaikaista opioidihoitoa 2005.

Joitakin muita tämän tutkimuksen tärkeitä tuloksia ovat:

  • Pelkästään Yhdysvalloissa vuosina 1999–2014 yli 165 000 ihmistä kuoli opioidien yliannostukseen.
  • Tiedot paljastivat, että viimeisen vuosikymmenen aikana opioidikipulääkkeisiin liittyvä kuolleisuus on lisääntynyt huomattavasti, vaikka sydänsairauksien ja syövän aiheuttamat kuolleisuusluvut ovat laskeneet merkittävästi.
  • Opioidikipulääkkeiden myynti kasvoi samanaikaisesti opioideihin liittyvien yliannostuskuolemien kanssa.

Opioidikriisi

Opioidikriisi on hyvin todellinen ja vaikuttaa edelleen Yhdysvalloissa, ja tappoi yli 100 ihmistä päivässä vuonna 2016. Vaikka Eurooppassa opiaattien määräämistä on säädelty tiukemmin, Länsi-Eurooppa alkaa olla Yhdysvaltojen tasolla opioidien reseptimääräyksien määrissä.

Useat EU-maat sallivat lievempien kipulääkkeiden, kodeiinin, myynnin ilman reseptiä. Vaikka se on vähemmän vaarallista kuin heroiini, kodeiini muuttuu maksassa morfiiniksi ja voi silti olla suurina annoksina myrkyllinen. Euroopan opioidiongelma on suurelta osin rajoittunut heroiiniin, vaikka onkin merkkejä reseptilääkkeiden muuttumisesta ongelmaksi.

Ole tietoinen näistä 5 reseptilääkkeestä:

1. Kipulääkkeet

Reseptilääkkeet, kuten hydrokodoni, tramadoli ja oksikodoni, ovat yleisimmin käytettyjä kipulääkkeitä Yhdysvalloissa.

2. Ahdistuneisuuslääkkeet

Reseptilääkkeitä, kuten Xanaxia ja Valiumia, määrätään Yhdysvalloissa yleisesti ihmisille, joilla on ahdistuneisuushäiriön oireita, ja heidän mielestään on haastavaa suorittaa jokapäiväisiä tehtäviä. Siksi nämä lääkkeet tuovat heille helpotusta. Mutta ei ilman vaarallisia sivuvaikutuksia, mukaan lukien kognitiivinen heikkeneminen, itsemurha-ajatukset, riippuvuus ja jopa kuolema.

3. Stimulantit

Lääkkeitä, kuten Ritalin ja Adderall, käytetään Yhdysvalloissa yleensä ADD / ADHD-hoidossa. Näillä lääkkeillä on kuitenkin erilaisia ​​haittavaikutuksia, kuten unettomuus, hermostuneisuus, korkea verenpaine, päänsärky ja vatsavaivat. Nämä haittavaikutukset voivat olla vakavia ja vaikuttaa potilaan elämään.

4. Masennuslääkkeet

Lääkärit määräävät yleensä masennuksen hoitoon selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä (SSRI). SSRI-lääkkeisiin kuuluvat fluoksetiini (Seronil), paroksetiini (Optipar), sertraliini (Zoloft), sitalopraami (Celexa) ja essitalopraami (Cipralex).

Lisäksi masennukseen määrätään serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjät (SNRI). Esimerkkejä SNRI-lääkkeistä ovat duloksetiini (Cymbalta) ja venlafaksiini (Effexor XR)

Muita masennukseen yleisemmin määrättyjä lääkkeitä ovat tratsodoni (Azona), mirtatsapiini (Remeron), vortioksetiini (Brintellix) ja bupropioni (Voxra). Bupropioni on yksi harvoista masennuslääkkeistä, joihin ei usein liity seksuaalisia sivuvaikutuksia.

5. Unilääkkeet

Unilääkkeitä määrätään insomniaan, joka on yleinen aikuisten unihäiriö. Yhdysvaltojen terveysvirasto arvioi, että noin 30 prosenttia väestöstä kärsii unihäiriöistä ja noin 10 prosentilla on päiväaikaan toiminnallisia oireita, jotka ovat yhdenmukaisia ​​unettomuuden diagnoosin kanssa.

Huonot ja epäterveelliset ruokailutottumukset, vähän liikkuva elämäntapa, stressi, ahdistus, kaikki nämä aiheuttavat ja pahentavat unettomuutta unettomuuteen.

Useimpia unettomuuden käytettäviä reseptilääkkeitä suositellaan annettavaksi juuri ennen nukkumaanmenoa. Keskittymistä vaativat aktiviteetit ei ole mahdollista, koska lääkkeet väsyttävät voimakkaasti ja voivat lisätä onnettomuusriskiä.

Reseptilääkkeitä, joita käytetään unettomuutteen

Joskus masennuslääkeitä kuten tratsodoni (Azona) määrätään unettomuuteen. Muita unettomuuteen käytettäviä lääkkeitä ovat bentsodiatsepiini kuten tematsepaami (Tenox), triatsolaami (Halcion) ja zolpideemi (Zolpidem).

Suurin osa ilman reseptiä myytävistä unilääkkeistä on antihistamiineja (tämä ei koske Suomea, mutta joissakin Euroopan maissa), jotka ovat lääkkeitä allergiaoireisiin. Näissäkin yliannostus voi olla haitallinen.

Näistä reseptilääkkeistä voi jäädät pitkäaikaisia ​​haittavaikutuksia, kuten riippuvuus. Tämän lisäksi on otettava huomioon varoitukset niiden käytöstä opioidien kanssa, koska opioidit vaikuttavat hengitystä lamaavasti ja lisäävät yliannostuksen riskiä.

Myös FDA (Yhdysvaltojen lääke- ja elintarvikeviranomainen) antoi julkisia varoituksia vuonna 2007 varoittamaan potilaita siitä, että nämä lääkkeet voivat aiheuttaa allergisia reaktioita ja häiritä normaalia unta.

Samoin ihosairauksiin ihotautilääkärit voivat määrätä hoidoksi kortikosteroideja, jotka hallitsevat ihottuman lehahdusta, tai kalsineuriinin estäjiä, jotka vaikuttavat ihon immuunijärjestelmään. Näiden lääkkeiden haittana voi olla vakavia sivuvaikutuksia.

Vaihtoehtoinen lähestymistapa

Terveydenhuollon vaihtoehtoisista lähestymistavoista, täydentävä ja vaihtoehtoinen lääketiede (CAM), kansanparannus (TM, traditional medicine) ja kiinalainen lääketiede (CM) ovat saaneet suosiota lääketieteen alalla.

Tämän raportin mukaan traditional medicine on kattava termi, jota käytetään viitatessa kiinalaiseen lääketieteeseen, intialaiseen Ayurvedaan ja arabialaiseen Unaniin ja sitä käytetään Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Kaakkois-Aasiassa. Lyhennettä CAM käytetään enemmän Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa.

Yhdysvaltain terveysvirasto on ryhmitellyt CAM viiteen luokkaan, joihin myös kuuluvat myös vitamiinit ja kivennäisaineet, luonnontuotteet ja rohdokset.

Mitkä voivat olla syitä vaihtoehtoisten lääkkeiden kysynnän kasvulle?

Ensinnäkin elämäntavan, ruokavalion, työkulttuurin muutos, stressi ovat avaintekijöitä useiden uusien sairauksien puhkeamisessa, ja toiseksi tarve CAM:n, TM:n ja länsimaisen lääketieteen yhdistävälle lähestymistavalle lisääntyy terveydenhuollon kehittämiseksi tässä globalisoituneessa maailmassa.

Yhteenvetona voidaan mainita, tämän tutkimuksen suositukset. Tutkijat kehottavat valtioita osoittaa lisäresursseja niiden lupaavimpien CAM- ja TM-lähestymistapojen tutkimiseen

Tutkimuksessa myös korostetaan joitain osa-alueita, joihin CAM:n ja TM:n tutkimus voitaisiin kohdistaa, kuten kroonisen kivun ja kärsimyksen lievittäminen, masennuksen lievittäminen, riippuvuuksissa toipumiseen ja rappeumasairauksien kuten nivelreuman ja dementian hoitoon.

Valoisa puoli asiasta

  • CBD:n soveltaminen moniin tarpeisiin on saamassa suosiota sekä tietoisuus ja tutkimus CBD:tä lisääntyy.
  • Tutkimukset osoittavat, että fytokannabinoidien on terapeuttinen potentiaali johtuu niiden kyvystä olla vuorovaikutuksessa kehon endokannabinoidijärjestelmän kanssa.
  • Kasvava tietoisuus kannabiksesta luo enemmän dokumentoituja terveyshyötyjä, joilla voi olla suuri merkitys lääketieteen alalla.
  • Vuonna 2009 julkaistussa tutkimuksessa tehtiin tutkimus 350 kannabispotilasta. He kertoivat käyttäneensä sitä lääkkeiden korvikkeena ja että se aiheuttaa vähemmän vierotusoireita kuin muut lääkkeet..
  • Lääketieteellisen kannabiksen laillistaminen leviää ja siten auttaa meitä saamaan tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuvia tuloksia kannabiksesta.
Takaisin blogiin

Kirjoita kommentti

Huomaa, että kommenttien täytyy olla hyväksytty ennen niiden julkaisemista.