Kirjallisuuskatsaus

Epilepsia

Lääketieteellinen lehti

Experimental Neurology, 359, 2023,114237,
ISSN 0014-4886,https://doi.org/10.1016/j.expneurol.2022.114237..

Tutkimuksen nimi

Kannabidiolin terapeuttiset ja kliiniset perusteet vaikeasti hoidettavien kohtausten hoidossa lapsilla ja aikuisilla, joilla on vaikeasti hoidettavia epilepsioita

Tutkimuksen tekijät

F.R. Ames, S. Cridland

Kannabidiolin mahdollisuudet vaikeasti hoidettavien epilepsioiden hoidossa: Tieteellinen tutkimus

Epilepsia on yleinen neurologinen sairaus, joka vaikuttaa miljooniin ihmisiin maailmanlaajuisesti. Huolimatta useista saatavilla olevista epilepsialääkkeistä, noin 30% potilaista ei reagoi näihin hoitoihin. Tämä on johtanut tutkijoita etsimään vaihtoehtoisia hoitomuotoja, mukaan lukien kannabinoidit, jotka on johdettu kannabiskasvista.

Tutkimus nimeltä "Kannabidiolin terapeuttiset ja kliiniset perusteet vaikeasti hoidettavien kohtausten hoidossa lapsilla ja aikuisilla, joilla on vaikeasti hoidettavia epilepsioita" on ihmistutkimus, jonka ovat tehneet F.R. Ames ja S. Cridland. Tutkimus toteutettiin laitoksessa ScienceDirect.

Pääasialliset löydökset

  • Kannabidioli (CBD) on osoittanut tehoa sekä lasten että aikuisten epileptisten kohtausten hoidossa.
  • CBD:lla on vahvat tulehdusta estävät ja neuroprotektiiviset vaikutukset.
  • Huolimatta sen mahdollisuuksista, CBD:n laajalle levinnyttä käyttöä rajoittaa sen farmakodynamiikan, monimutkaisten farmakokinetiikan ja haittavaikutusten riskin vähäinen ymmärtäminen.

Metodologia

Tutkijat tekivät kattavan katsauksen CBD:n terapeuttisiin lähestymistapoihin ja kliinisiin perusteisiin. He keskittyivät CBD:n kliiniseen hyödyllisyyteen vaikeasti hoidettavien ja harvinaisten epilepsioiden aiheuttamien kohtausten hoidossa. Tutkimuksen kestoa ei määritelty.

Tietoja kerättiin eri lähteistä, mukaan lukien kokeelliset mallit ja satunnaistetut kliiniset kokeet. Tutkijat analysoivat tietoja ymmärtääkseen CBD:n antiepileptisiä mekanismeja ihmisillä. Tutkimus ei antanut tarkkoja tietoja käytetyistä työkaluista tai materiaaleista.

Tietoja annostelusta ei annettu tutkimuksessa nimenomaisesti. Kuitenkin mainittiin, että Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirasto on hyväksynyt erittäin puhdistetun CBD:n käytön vakavien kohtausten hoidossa.

Potentiaaliset vaikutukset

Tämän tutkimuksen tuloksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia epilepsian hoitoon. CBD voisi toimia tehokkaana vaihtoehtona potilaille, jotka eivät reagoi perinteisiin epilepsialääkkeisiin. Lisäksi CBD:n tulehdusta estävät ja neuroprotektiiviset vaikutukset voisivat mahdollisesti hyödyttää potilaita, joilla on muita neurologisia sairauksia.

Rajoitukset

Tutkimus tunnistaa useita rajoituksia. Nämä sisältävät rajoitetun ymmärryksen CBD:n farmakodynamiikasta, monimutkaisen altistus-vaste-suhteen, rajoitetut tiedot kohtausten hallinnasta jatkuvalla käytöllä, monimutkaisen farmakokinetiikan lääkeinteraktioiden kanssa, haittavaikutusten riskin ja asiantuntijaohjeiden puutteen.

Johtopäätös

Tutkimus päättelee, että CBD on osoittanut lupaavuutta turvallisena ja tehokkaana epilepsialääkkeenä. Kuitenkin lisätutkimuksia tarvitaan tieteellisten kysymysten selvittämiseksi sen käytön ympärillä. Tämä auttaisi määrittämään CBD:n ainutlaatuisen roolin vaikeasti hoidettavan epilepsian hallinnassa.

Lisäys

Takaisin blogiin