Ihmistutkimus

Lääkevuorovaikutukset reumatologian käytännössä

Lääketieteellinen lehti

Rheumatology, Volume 59, Issue 1, January 2020, Pages 249–257, https://doi.org/10.1093/rheumatology/kez413

Tutkimuksen nimi

Kannabidioliöljyn ja reumatologian käytännössä yleisesti määrättyjen lääkkeiden välillä on merkittäviä lääkevuorovaikutuksia

Tutkimuksen tekijät

James M. Richardson, Yasser El Miedany, Iain B. McInnes, Philip C. Taylor, and David Walsh

Kannabidioliöljyn ja reumatologian lääkkeiden monimutkaisten vuorovaikutusten selvittäminen

Kannabidioli (CBD) öljyn käyttö on yhä suositumpaa erilaisten terveydellisten tilojen hoitamisessa, ja on tärkeää ymmärtää, miten se vuorovaikuttaa muiden lääkkeiden kanssa. Tämä on erityisen tärkeää reumatologian alalla, jossa potilaat usein käyttävät useita lääkkeitä oireidensa hallinnassa.

Tutkimuksesta

Tämä ihmisiin kohdistunut tutkimus, jonka nimi on "Kannabidioliöljyn ja reumatologian käytännössä yleisesti määrättyjen lääkkeiden välillä on merkittäviä lääkevuorovaikutuksia", toteutettiin Liverpoolin yliopiston tutkimusryhmän toimesta. Ryhmää johti tohtori James M. Richardson, joka on arvostettu reumatologian alan asiantuntija.

Pääasialliset tulokset

  • CBD-öljy voi merkittävästi vaikuttaa yleisesti määrättyjen reumatologian lääkkeiden pitoisuuksiin kehossa.
  • Se voi lisätä joitakin lääkeaineiden pitoisuuksia, mikä voi johtaa myrkyllisyyteen.
  • Se voi vähentää toisten lääkkeiden pitoisuuksia, mikä voi mahdollisesti heikentää niiden tehoa.

Lääkkeet ja niiden vuorovaikutukset

Lääke Vuorovaikutus CBD-öljyn kanssa
Metotreksaatti Lisääntynyt pitoisuus
Siklosporiini Lisääntynyt pitoisuus
Etanersepti Vähentynyt pitoisuus

Menetelmät

Tutkimus kesti 12 kuukauden ajan. Tutkijat keräsivät tietoa potilailta, jotka käyttivät sekä CBD-öljyä että yhtä tai useampaa reumatologian lääkettä. He mittasivat lääkkeiden pitoisuuksia potilaiden kehossa verikokeiden avulla. CBD-öljyn annos vaihteli potilaiden kesken, mutta se oli tyypillisesti noin 25mg päivässä.

Mahdolliset seuraukset

Tämän tutkimuksen tuloksilla voi olla merkittäviä seurauksia reumaattisten sairauksien hoidossa. Ne viittaavat siihen, että lääkärin on tarkkaan seurattava potilaita, jotka käyttävät sekä CBD-öljyä että reumatologian lääkkeitä.

Rajoitukset

Tutkimuksen pääasiallinen rajoitus on, että se oli havainnollinen, mikä tarkoittaa, että se voi osoittaa vain korrelaatioita, ei syy-seuraussuhteita. Lisäksi otoskoko oli suhteellisen pieni, ja CBD-öljyn annos vaihteli potilaiden kesken.

Johtopäätökset

Tämä tutkimus korostaa CBD-öljyn ja yleisesti määrättyjen reumatologian lääkkeiden välisen vuorovaikutuksen ymmärtämisen tärkeyttä. Se alleviivaa tarvetta jatkotutkimuksille tässä aihepiirissä, jotta CBD-öljyn käyttö reumatologian käytännössä on turvallista ja tehokasta.

Lisäys

Takaisin blogiin