Verkkokysely

Fibromyalgia

Lääketieteellinen lehti

The Journal of Pain,Volume 22, Issue 11,2021, Pages 1418-1428, ISSN 1526-5900

Tutkimuksen nimi

Kannabidiolin korvaaminen opioideille ja kipulääkkeille fibromyalgiaa sairastavien keskuudessa: Laaja verkkokysely

Tutkimuksen tekijät

Kevin F. Boehnke, Joel J. Gagnier, Lynne Matallana, David A. Williams

CBD kipulääkkeiden vaihtoehtona fibromyalgiaan: kyselytutkimus

Kannabidioli (CBD) on kannabiksessa esiintyvä yhdiste, joka on herättänyt huomiota potentiaalisten terapeuttisten vaikutustensa vuoksi, erityisesti kivunhallinnassa. Tämän tutkimuksen, jonka ovat tehneet R Abuhasira ja kollegat, tavoitteena on tutkia, korvaavatko fibromyalgiaa, kroonista kiputilaa, sairastavat henkilöt perinteiset kipulääkkeensä CBD:llä, mukaan lukien opioidit ja ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet (NSAID).

Tietoa tekijöistä ja heidän laitoksestaan

Tutkimuksen suoritti R Abuhasiran johtama tutkijaryhmä. Tekijöillä on monipuolisia taustoja ja sidoksia, mikä mahdollisti kattavan ja monitieteisen lähestymistavan tutkimukseen.

Pääasialliset löydökset

  • Enemmistö osallistujista (72.0%) ilmoitti korvaavansa kipulääkkeensä CBD-tuotteilla, yleisimmin NSAID-lääkkeillä (59.0%), opioideilla (53.3%), gabapentanoideilla (35.0%) ja bentsodiatsepiineilla (23.1%).
  • Useimmat korvaajat ilmoittivat vähentäneensä tai lopettaneensa näiden kipulääkkeiden käytön.
  • Yleisimmät korvaamisen syyt olivat vähemmän sivuvaikutuksia ja parempi oireiden hallinta.
  • CBD-kannabista käyttävät osallistujat ilmoittivat merkittävästi enemmän korvauksia kuin mikään muu ryhmä ja suurempia parannuksia terveydessä, kivussa, muistissa ja unessa kuin muut alaryhmät.

Menetelmät

Tutkimus oli toissijainen analyysi poikkileikkaustutkimuksesta. Kysely suunniteltiin yhteistyössä, ja siinä hyödynnettiin yleisiä kysymyksiä CBD-tuotteista fibromyalgiayhteisössä. Kroonista kipua sairastavat osallistujat rekrytoitiin huhti- ja toukokuussa 2020 kansallisen fibromyalgiayhdistyksen postituslistan sekä tiedotteiden ja sosiaalisen median alustojen kautta.

Mahdolliset vaikutukset

Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että CBD-tuotteita voitaisiin mahdollisesti käyttää vaihtoehtona perinteisille kipulääkkeille, mukaan lukien opioidit, mikä voisi olla merkittävää kroonisten kiputilojen, kuten fibromyalgian, hallinnassa.

Mitä rajoituksia tällä tutkimuksella on?

Koska kyseessä on kyselytutkimus, tulokset perustuvat itse ilmoitettuihin tietoihin, jotka voivat olla vinoutuneita. Lisäksi tutkimusväestö oli pääasiassa valkoinen ja naispuolinen, mikä voi rajoittaa tulosten yleistettävyyttä.

Alkuperäisen tutkimuksen linkki

Johtopäätökset

Tämä tutkimus tarjoaa näyttöä siitä, että fibromyalgiaa sairastavat ihmiset korvaavat CBD-tuotteilla perinteiset kipulääkkeensä, ja monet ilmoittavat onnistuneesta korvaamisesta. Kuitenkin tarvitaan tarkempia tutkimusmenetelmiä tämän vaikutuksen tarkempaan tutkimiseen.

Lisäys

Takaisin blogiin