Ihmistutkimus

Verenpaine

Lääketieteellinen lehti

JCI Insight. 2017 Jun 15;2(12):e93760. doi: 10.1172/jci.insight.93760. PMID: 28614793; PMCID: PMC5470879

Tutkimuksen nimi

Yksittäinen annos kannabidiolia vähentää verenpainetta terveillä vapaaehtoisilla satunnaistetussa ristikkäistutkimuksessa

Tutkimuksen tekijät

Jadoon KA, Tan GD, O'Sullivan SE

Yksittäinen annos CBD:tä voi vähentää verenpainetta, sanoo tutkimus

Kannabidioli (CBD) on ei-psykoaktiivinen yhdiste, jota löytyy kannabiskasveista. Se on saanut huomiota mahdollisten terveyshyötyjensä ansiosta. Yksi mielenkiinnon kohde on sen vaikutus verenpaineeseen. Korkea verenpaine voi johtaa vakaviin terveysongelmiin, kuten sydänsairauksiin, joten tehokkaiden hoitojen löytäminen on ratkaisevaa.

Tutkimuksen esittely

Tämä tutkimus, jonka suorittivat Khalid A. Jadoon, Garry D. Tan ja Saoirse E. O’Sullivan, on ihmistutkimus, joka tutkii yksittäisen annoksen CBD:n vaikutuksia verenpaineeseen. Tutkijat ovat yhteydessä arvostettuihin laitoksiin, ja tutkimus julkaistiin Journal of Clinical Investigation Insight -lehdessä.

Pääasialliset tulokset

  • CBD vähensi lepoaikana mitattua systolista verenpainetta.
  • CBD vähensi verenpaineen reaktiota stressiin.
  • CBD lisäsi sydämen sykettä, mutta ylläpiti sydämen minuuttitilavuutta.

Menetelmät

Tutkimukseen osallistui yhdeksän terveellistä miesvapaaehtoista, joille annettiin 600 mg CBD:tä tai lumelääkettä satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa, ristikkäistutkimuksessa. Tutkijat seurasivat sydän- ja verisuoniparametreja käyttämällä finometria ja laserdoppleria. Tutkimus oli akuutti, eli se suoritettiin lyhyessä ajassa, ja tiedot kerättiin ja analysoitiin tilastollisin menetelmin.

Mahdolliset vaikutukset

Tulokset viittaavat siihen, että CBD:tä voitaisiin mahdollisesti käyttää korkean verenpaineen hoitona, erityisesti stressaavissa tilanteissa. Tällä voisi olla merkittäviä seurauksia ihmisille, jotka kärsivät verenpainetaudista ja siihen liittyvistä sydän- ja verisuonisairauksista.

Mitä ovat tämän tutkimuksen rajoitukset?

Tutkimus oli pieni, vain yhdeksän osallistujaa, jotka kaikki olivat terveitä miehiä. Tästä syystä tuloksia ei ehkä voida soveltaa laajempaan väestöön, naisiin tai olemassa olevia terveydentiloja sairastaviin henkilöihin. Lisätutkimuksia tarvitaan vahvistamaan nämä tulokset ja selvittämään CBD:n pitkäaikaiset vaikutukset verenpaineeseen.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämä tutkimus antaa alustavaa näyttöä siitä, että yksittäinen annos CBD:tä voi vähentää lepoverenpainetta ja verenpaineen reaktiota stressiin. Kuitenkin lisätutkimuksia tarvitaan ymmärtämään täysin nämä vaikutukset ja niiden mahdolliset terapeuttiset sovellukset.

Yksittäinen annos kannabidiolia vähentää verenpainetta terveillä vapaaehtoisilla satunnaistetussa ristikkäistutkimuksessa

Lisäys

Takaisin blogiin