Mitkä ovat D3-vitamiinin puutteen oireet?

Mitkä ovat D3-vitamiinin puutteen oireet?

Esittely

D3-vitamiini, jota voidaan myös kutsua "auringonvitamiiniksi", on ehdottoman tärkeä vitamiini terveydelle ja hyvinvoinnille. Sen puute voi aiheuttaa useita oireita. Näistä oireista ja D3-vitamiinin puutoksen seurauksista keskustellaan seuraavissa kappaleissa.

Mitkä ovat D3-vitamiinin puutteen oireet?

Lyhytaikainen D3-vitamiinin puute ei välttämättä ilmene selvinä oireina, mutta se voi aiheuttaa yleistä väsymystä ja uupumusta, jota voi olla vaikea tunnistaa puutoksen merkiksi. Pitkäaikainen puutos voi aiheuttaa kuitenkin merkittävämmät haitat, kuten osteomalasiaa eli luiden kivuliasta pehmenemistä, tai olla taustalla altistavassa tekijänä osteoporoosille eli luukadolle.

Mitä tapahtuu, jos et saa tarpeeksi D3-vitamiinia?

Vakavampien oireiden ilmetessä D3-vitamiinin puutosta ei enää voi sivuuttaa. Lihas- ja luukivut, sekä lihasheikkous voivat olla merkkejä jatkuvasta D-vitamiinin puutteesta. Imeväisillä ensimmäinen merkki vakavasta D-vitamiinin puutteesta saattaa olla lihaskrampit, jotka johtuvat veren alhaisesta kalsiumpitoisuudesta. Nämä krampit saattavat olla ensimmäinen askel kohti vakavampaa sairautta, riisitautia. Juuri riisitaudin ehkäisemiseksi, lapsille suositellaan D-vitamiinia lisäravinteenä. Lisätietoa D-vitamiinin merkityksestä terveydellemme ja vinkkejä sen oikeaan annostukseen löydät täältä.

Mitkä ovat D3-vitamiinin puutteen oireet?

Yksi D-vitamiinin puutteen yleinen oire on toistuvat lihaskivut. Erityisesti reisilihasten ja olkavyön alueella ilmenevät kivut voivat viitata D-vitamiinin puutteeseen. Onneksi oireet lievittyvät yleensä nopeasti, kun D-vitamiinin saanti palautetaan riittäväksi.

Mikä on D-vitamiinin ryöstäjä?

Jotkin tekijät tai aineet voivat vaikuttaa negatiivisesti D-vitamiiniaineenvaihduntaamme. Kutsutaan näitä D-vitamiinin ryöstäjiksi. Esimerkiksi joidenkin lääkkeiden, kuten epilepsia- tai syöpälääkkeiden, ja rohdosvalmisteiden, kuten mäkikuisman, tiedetään sammuttavan D-vitamiinin vaikutuksen. Tämä voi johtaa puutoksen aiheuttamiin ongelmiin, kuten luiden kivuliaaseen pehmenemiseen (osteomalasiaa) tai luukatoon (osteoporoosi).

Yhteenveto

D3-vitamiinin saannin varmistaminen on erittäin tärkeää terveytemme kannalta. Se on keskeinen tekijä riittävän kalsiumpitoisuuden ylläpidossa ja kyetessämme näin ylläpitämään luuston ja lihastemme terveyttä. Sen puutteella on merkittäviä seurauksia, jotka kannattaa ottaa vakavasti. Oikea-aikaista ja riittävää D-vitamiiniannostusta ei tulisi laiminlyödä.

Takaisin blogiin

Vastuuvapauslauseke: Tämän artikkelin sisältämät tiedot on koottu hyvässä uskossa, ja ne on tarkoitettu vain tiedoksi. Se ei korvaa ammattitaitoista lääketieteellistä neuvontaa, diagnoosia tai hoitoa. Kysy aina lääkäriltäsi tai muulta pätevältä terveydenhuollon tarjoajalta, jos sinulla on lääketieteellistä tilaasi koskevia kysymyksiä.