CBD:n vaikutukset maksaan: Tutkimus CBD:n ja maksan terveyden yhteydestä

lääkäri ja ihmisen maksa

Keskeiset asiat

  • Maksa on elintärkeä elimistölle ja sen vaurioituminen voi aiheuttaa vakavia seurauksia.
  • CBD voi suojata maksaa alkoholin väärinkäytön aiheuttamilta vaurioilta ja auttaa parantamaan maksan toimintaa hepatiitti C:stä kärsivillä henkilöillä.
  • Liiallinen CBD-annostus voi aiheuttaa maksavaurioita, joten oikea annostus on tärkeää.
  • On tarpeen tehdä lisää tutkimusta CBD:n pitkäaikaisvaikutuksista maksaan.
  • Yksi tutkimus osoitti, että CBD ei aiheuttanut maksasairauden merkkejä 839 osallistujassa.
Nykyään CBD-öljystä ja sen mahdollisista hyödyistä puhutaan paljon. Mutta mitä mahdollisia riskejä siihen liittyy? Onko CBD haitallista maksalle? Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme CBD:n vaikutuksia maksaan ja käymme läpi tämän tärkeän elimen toimintoja. Lisäksi tutkimme joitain tutkimuksia, jotka tutkivat yhteyttä CBD:n ja maksan terveyden välillä.

Minkä tehtävän maksalla on?

Maksa on suuri ja monipuolinen elin, jolla on merkittävä rooli kehossa. Sen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu myrkyllisten aineiden suodattaminen verestä, sappinesteen tuottaminen rasvojen hajottamiseen sekä ravinteiden varastointi. Maksan tehtäviin kuuluu myös hormonien säätely, infektioiden torjuminen ja kolesterolin tuottaminen.

Lyhyesti sanottuna maksa on elintärkeä hyvälle terveydelle, ja sen vaurioituminen voi aiheuttaa vakavia seurauksia. Onneksi maksa kykenee uusiutumaan uskomattomalla tavalla. Oikeanlaisella hoidolla ja hoidolla on mahdollista pitää tämä tärkeä elin terveenä ja varmistaa sen toiminta.

Mitä vaikutuksia CBD:llä on maksaan?

On useita tutkimuksia, jotka ovat tutkineet CBD:n vaikutuksia maksaan. Esimerkiksi yksi tutkimus osoitti, että CBD voi suojata maksaa alkoholin väärinkäytön aiheuttamilta vaurioilta. Toinen tutkimus osoitti, että CBD voi auttaa parantamaan maksan toimintaa hepatiitti C:stä kärsivillä henkilöillä.

Kuitenkin hiljattainen hiiritutkimus on myös saanut paljon huomiota, koska siinä havaittiin, että suurina annoksina nautittu suuri CBD-määrä voi aiheuttaa maksavaurioita.

Kun on kyse CBD:stä ja sen vaikutuksista maksaan, oikea annostus näyttää olevan avainasemassa kaikissa tapauksissa.

Kuitenkin tarvitaan lisää tutkimusta selvittämään CBD:n pitkäaikaisvaikutuksia maksaan.

Onko CBD haitallista maksalle?

Tähän kysymykseen ei ole vielä täysin vastattu. Lisätutkimuksia tarvitaan CBD:n pitkäaikaisvaikutusten selvittämiseksi tälle tärkeälle elimelle. Jos sinulla on maksan ongelmia, on suositeltavaa konsultoida lääkäriä ennen CBD:n käyttöä.

Arkansasin yliopiston tutkijat tutkivat erilaisten CBD-annosten vaikutuksia kahdeksan viikon ikäisiin hiiriin.

Vaikka hiiret suurelta osin sietivät CBD:tä, korkeimpia annoksia saaneilla hiirillä - vastaava annos ihmisen painokiloa kohden 200 mg CBD:tä - havaittiin selvästi maksatoksisuuden merkkejä, kuten tutkijat havaitsivat.

Lisäksi toistuvat pienemmät CBD-annokset - vastaava annos ihmisen painokiloa kohden noin 50 mg CBD:tä - johtivat myös maksan turvotukseen ja vaurioihin.

"Vaikka 200 mg CBD:n annos kilogrammaa kohden ei sovellu useimpiin todellisiin tilanteisiin, se tarjoaa tärkeää tietoa CBD-yliannostuksen mahdollisista seurauksista ja annoksista, jotka tarvitaan jatkotutkimuksiin subkroonisen ja kroonisen toksisuuden osalta",

kirjoittavat artikkelin kirjoittajat tieteellisessä lehdessä Molecules.

Asiantuntijat kuitenkin huomauttavat, että potilaiden on tiedettävä tarkalleen, mitä he saavat ja mitä riskejä saattaa olla, mutta eläimille altistettu CBD-määrä oli paljon suurempi kuin mitä suurin osa ihmisistä ottaisi.

Oikeassa yhteydessä 150 paunan painoisen henkilön tulisi nauttia yli 1 300 mg CBD:tä päivittäin, mikä on paljon enemmän kuin mitä suurin osa ihmisistä ottaa (10-80 mg päivittäin).

Uusi tutkimus ei osoita maksatoksisuutta 839 suun kautta CBD:tä käyttäneessä aikuisessa

Hiiritutkimuksen tulosten perusteella ValidCare-niminen tutkimusyritys Denverissä, Coloradossa päätti tehdä oman kliinisen tutkimuksensa, tällä kertaa ihmisillä.

Seitsemän kuukauden kliinisen tutkimuksen jälkeen ValidCare-tiimi tapasi Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston "Cannabis Product Council" -jäseniä esitelläkseen tutkimuksensa alustavia tuloksia hampusta peräisin olevien CBD-tuotteiden turvallisuudesta ihmisillä.

Tämä tutkimus tehtiin vastauksena FDA:n vaatimuksiin, mukaan lukien viraston raportti kongressille 5. maaliskuuta 2020, jossa pyydettiin tieteellisesti perusteltuja tietoja, jotta FDA voi luottavaisin mielin määrittää asianmukaiset sääntelyreitit hampusta peräisin oleville CBD-tuotteille.

Alustavat tulokset eivät osoita maksasairauden merkkejä 839 osallistujassa eikä kohonnutta maksan toimintakokeiden esiintyvyyttä verrattuna saman sairastavuuden omaavaan väestöön.

Muita tutkimuksia CBD:stä ja maksasta

Vaikka useimmat tutkimukset menneisyydessä on tehty eläimillä, on myös joitain kliinisiä tutkimuksia, joissa on ollut mukana ihmisiä. Kaikki nämä tutkimukset antavat meille tärkeitä tietoja siitä, miten CBD vaikuttaa maksaan.

CBD suojaa maksaa alkoholiin liittyviltä vaurioilta

Ranskalaiset tutkijat tarkastelivat 143 tutkimusta, jotka julkaistiin vuosien 1974 ja kesäkuun 2018 välillä CBD:n vaikutuksista maksaan. He päättelivät, että CBD vähentää alkoholiin liittyvää rasvamaksa- ja fibroosia vähentämällä lipidien kertymistä, stimuloimalla autofagiaa, moduloimalla tulehdusta, vähentämällä oksidatiivista stressiä ja aiheuttamalla aktivoituneiden maksan stellaattisolujen kuolemaa.

CBD voi parantaa maksan toimintaa hepatiitti C -potilailla

Vuonna 2014 julkaistussa Journal of Clinical Pharmacology -lehdessä tehtiin tutkimus, jossa hepatiitti C -potilaita hoidettiin päivittäisellä CBD-annoksella yhden kuukauden ajan. Tulokset osoittivat merkittävää maksan toiminnan paranemista näillä potilailla. Tämä viittaa siihen, että CBD voi mahdollisesti auttaa parantamaan maksan toimintaa hepatiitti C:stä kärsivillä henkilöillä.

Tutkimus CBD:n, THC:n ja maksan vaikutuksista

University of Minnesota teki tutkimuksen, jossa tutkittiin CBD:n ja THC:n vaikutuksia maksaan. He havaitsivat, että kun näitä kannabinoideja annettiin yhdessä, ne voivat aiheuttaa lievää maksavaurioita. Tutkijat havaitsivat kuitenkin myös, että CBD yksinään ei aiheuttanut samaa maksavaurioita. Tämä viittaa siihen, että CBD yksinään ei välttämättä ole haitallista maksalle.

Päätelmä

CBD:n vaikutukset maksaan ovat monimutkaisia ja vaativat lisätutkimuksia. Vaikka jotkut tutkimukset viittaavat mahdollisiin hyötyihin, toiset varoittavat mahdollisista vaurioista liiallisessa annostuksessa. Siksi turvallisin tapa edetä on keskustella CBD:n käytöstä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, erityisesti jos sinulla on maksan sairauksia tai käytät lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa maksan toimintaan. Tämä on paras tapa varmistaa CBD:n turvallinen ja tehokas käyttö omiin tarpeisiisi.

Vaikka tutkijat jatkavat CBD:n vaikutusten tutkimista maksaan, nykyiset tiedot viittaavat siihen, että kohtuullinen CBD:n käyttö ei todennäköisesti aiheuta merkittäviä vaurioita maksalle useimmille ihmisille. Kuitenkin niiden, jotka harkitsevat suuria CBD-annoksia, erityisesti pitkällä aikavälillä, tulisi olla tietoisia mahdollisista maksavaurioista ja keskustella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Päätelmänä voidaan todeta, että CBD:n ja sen mahdollisten vaikutusten tutkimus maksaan on kehittyvää. Kuten minkä tahansa lisäravinteen tai lääkkeen kanssa, on tärkeää ottaa nämä havainnot huomioon ja käyttää CBD:tä turvallisesti terveydenhuollon ammattilaisen ohjauksessa.

Takaisin blogiin

Kirjoita kommentti

Huomaa, että kommenttien täytyy olla hyväksytty ennen niiden julkaisemista.