CBD: Viimeisimmät tutkimukset kipuun, ahdistukseen ja epilepsiaan liittyen

Tutkija laboratoriossa

Keskeiset asiat

 • CBD:llä on laaja valikoima mahdollisia lääketieteellisiä sovelluksia, kuten kohtausten, kivun, ahdistuksen ja muiden sairauksien hoito.
 • Fibromyalgiasta kärsivät voivat käyttää CBD:tä kivunlievitykseen, ja monet korvaavat kipulääkkeet CBD:llä.
 • Kannabidioli voi auttaa kroonisen kivun hoidossa ja mahdollistaa kipulääkkeiden vähentämisen.
 • CBD voi lievittää kohtalaisia ​​ja vaikeita kipuja, ahdistusta ja masennusta.
 • Epilepsiapotilailla CBD:llä voi olla positiivisia vaikutuksia kohtausten vähentämisessä ja elämänlaadun parantamisessa.

Kannabista on käytetty lääkinnällisiin tarkoituksiin jo vuosisatojen ajan, mutta vasta äskettäin tutkijat ovat alkaneet syventyä yhdisteen kannabidiolin (CBD) tutkimukseen. CBD on yksi yli sadasta kannabiksesta löytyvästä yhdisteestä, ja sillä on laaja valikoima mahdollisia lääketieteellisiä sovelluksia. Jotkut tutkimukset ovat osoittaneet, että CBD voi olla tehokas kohtausten, kivun, ahdistuksen ja muiden sairauksien hoidossa. Kliinisiä tutkimuksia tehdään parhaillaan selvittääkseen, voiko CBD:ta käyttää tehokkaasti tiettyjen sairauksien hoidossa. Jos harkitset CBD-öljyn käyttöä hoitovaihtoehtona, on tärkeää neuvotella lääkärin kanssa ennen päätöksen tekemistä.

Tässä artikkelissa tarkastelemme joitain viimeisimpiä tutkimuksia ja kliinisiä kokeita CBD:stä ja käymme läpi niiden löydökset ja selitykset.

CBD-tutkimusblogissamme löydät yhteenvedot lääketieteellisistä tutkimuksista CBD:stä, kannabinoideista ja kannabiksesta.

CBD-tutkimukset kipupotilailla

Tarkastelimme viimeisimpiä (vuoden 2021 jälkeen tehtyjä) ihmisiin kohdistuvia tutkimuksia, jotka keskittyvät CBD:n käyttöön kivunhoidossa.

Useimmat tutkimukset perustuvat itsearviointeihin, mikä tarkoittaa, että ne perustuvat ihmisten henkilökohtaisiin kokemuksiin ja uskomuksiin.

Yleisesti ottaen monet uskovat, että CBD auttaa lievittämään erilaisia kipuja.

Nainen vatsakivuissa

CBD-tuotteet voivat auttaa fibromyalgiasta kärsiviä

Vuonna 2021 tehdyn laajan kyselyn mukaan fibromyalgiasta kärsivät ihmiset saattavat käyttää CBD:tä kivunlievitykseen. Tutkijat tutkivat tietoja 878:sta fibromyalgiasta kärsivästä henkilöstä, jotka käyttävät tällä hetkellä CBD:tä.

Tulokset:

 • 72% fibromyalgiasta kärsivistä korvasi kipulääkkeet CBD:llä
 • Osallistujat korvasivat opioidit (53,3%) ja bentsodiatsepiinit (23,1%) CBD:llä
 • 70% - 94% ilmoitetuista vaihdoksista johti lääkityksen lopettamiseen tai vähentämiseen
 • Osallistujat vaihtoivat lääkitystä haittojen vähentämiseksi (esim. vähemmän sivuvaikutuksia)

Kannabidioli kroonisen kivun hoidossa

Yhteensä 253 osallistujaa vastasi kyselyyn. Osallistujat olivat keskimäärin 45-vuotiaita. Osallistujista 62% ilmoitti kokeilleensa CBD-tuotetta.

Enemmistö ilmoitti näiden tuotteiden lievittävän heidän kipujaan (59%) ja mahdollistavan kipulääkkeiden vähentämisen (67,6%), mukaan lukien opioidit (53,7%). CBD oli hyvä hoitovaihtoehto (71,1%), ei haitallinen (74,9%) eikä aiheuttanut riippuvuutta (65,3%). Noin puolet osallistujista (51,9%) ilmoitti tuntevansa olonsa mukavammaksi, jos heidän lääkärinsä määräisi heille CBD-tuotteita.

CBD voi auttaa lievittämään kohtalaisia ​​ja vaikeita kipuja, ahdistusta ja masennusta

Tässä retrospektiivisessä havainnointitutkimuksessa tutkittiin 279 yli 18-vuotiaan osallistujan kipuja, ahdistusta, masennusoireita ja hyvinvointia, jotka saivat CBD:tä sisältävää hoitoa Quebecin, Kanadan lääketieteellisten kannabisklinikoiden verkostossa.

 • 110 (75%) potilasta sai CBD:tä sisältäviä tuotteita kroonisen kivun hoitoon
 • 19 (7%) syöpäoireiden hoitoon
 • 21 (7,5%) neurologisten häiriöiden hoitoon (mukaan lukien Parkinsonin tauti, multippeliskleroosi ja lääkeresistentti epilepsia)
 • 8 potilasta tulehduksellisten sairauksien hoitoon (nivelreuma)
 • 10 ruoansulatuskanavan sairauksien hoitoon (Crohnin tauti, tulehduksellinen suolistosairaus, haavainen paksusuolitulehdus)
 • 2 ahdistuksen hoitoon
 • 1 masennuksen hoitoon
 • 2 päänsärkyjen hoitoon
 • 6 luokittelemattomien oireiden hoitoon

Tutkimus kesti 6 kuukautta.

Tutkimus päättyi siihen, että CBD-pitoinen hoito vaikuttaa positiivisesti kipuun, ahdistukseen, masennusoireisiin ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vain potilailla, joilla on kohtalaisia ​​tai vaikeita oireita.

CBD:n käyttö selkävaivoista kärsivillä potilailla

Tutkimus tehtiin 4 viikon ajan. Potilaisiin kuului leikkausta odottavia, leikkauksen jälkeisiä ja ei-leikkausta odottavia henkilöitä. Tähän kyselyyn osallistui 214 henkilöä. 54 (25,2%) potilasta ilmoitti käyttävänsä CBD:tä selkäkipuun. CBD:tä käytettiin pääasiassa selkäkipujen (66,7%), niskakipujen (37%), jalkakipujen (35,2%) ja/tai käsikipujen (9,3%) mahdollisen helpotuksen vuoksi. Käyttäjät etsivät myös parannuksia unettomuuteen (25,9%) ja mielialaan (18,5%).

CBD-öljy oli yleisin käytetty CBD-tuote (64,8%). CBD:tä käytettiin yleisimmin 2-5 kertaa (40,7%) tai 6-10 kertaa (31,5%) viikossa. Useimmiten CBD:tä suositteli ystävät tai sukulaiset (75,9%).

Ilmoitetut hyödyt olivat kivunlievitys (46,3%), parempi uni (33,3%) ja vähemmän ahdistusta (20,4%); kuitenkin 24,1% potilaista ilmoitti, että CBD:n käyttö ei tuonut haluttua tulosta.

Useimmat käyttäjät (63%) suosittelisivat CBD:tä kivunlievitykseen ystävälle.

Tutkimukset CBD:stä ja ahdistuksesta ihmisillä

Ahdistus on levottomuuden tunne, kuten huoli tai pelko, joka voi olla lievästä vakavaan. Jokainen kokee ahdistusta jossain vaiheessa elämäänsä, mutta joillekin se voi olla pitkäaikainen ongelma. Ahdistusta voi aiheuttaa monenlaiset tekijät, kuten perimä, aivojen neurokemia ja elämäntapahtumat. Ahdistuksen oireita voivat olla ajatushäiriöt, sydämen tykytykset, hikoilu ja unihäiriöt. Käsittelemättömänä ahdistus voi johtaa ongelmiin, kuten alkoholismiin, huumeriippuvuuteen ja masennukseen. On kuitenkin monia tehokkaita hoitovaihtoehtoja ahdistukselle, mukaan lukien terapia, lääkitys ja liikunta.

Sotilas, jolla pää roikkuu käsien välissä

Kannabidiolin käyttö itse diagnosoitua stressiä, ahdistusta ja unihäiriöitä vastaan

Tutkimuksen osallistujat olivat 387 henkilöä, joista 61,2% oli naisia, suurin osa 25-54-vuotiaita (72,2%) ja pääasiassa Yhdysvalloissa asuvia (77,4%). Neljä yleisintä syytä CBD:n käyttöön olivat itse koettu ahdistus (42,6%), unihäiriöt (42,5%), stressi (37%) ja yleinen terveys ja hyvinvointi (37%).

54% ilmoitti käyttävänsä alle 50 mg CBD:tä päivittäin, ja 72,6% käytti CBD:tä sublingvaalisesti.

Keskeiset havainnot olivat, että monet CBD:n käyttäjät ilmoittivat CBD:n parantavan unihäiriöitä, stressiä ja ahdistusta sekä voivan käyttää sitä yleiseen terveyteen ja hyvinvointiin.

Kannabidioli mahdollisena hoitona ahdistus- ja mielialahäiriöille

Vuoden 2021 tässä tutkimuksessa analysoitiin aiempien CBD:tä ja ahdistusta koskevien tutkimusten tulokset ja pääteltiin:

 • Käyttäytymiseen ja neurofarmakologisiin tutkimuksiin perustuen CBD:tä arvioidaan anksiolyyttisenä ja masennuslääkkeenä.
 • On todisteita siitä, että CBD:n terapeuttiset ominaisuudet voivat liittyä epigeneettisiin mekanismeihin, kuten DNA:n metylaatioon, histonimuutoksiin ja miRNA-ilmaisun säätelyyn.
 • Tutkimukset tukevat CBD:n lisätutkimuksia lupaavana uutena aineena ahdistuksen ja mielialahäiriöiden hoidossa.

Tutkimukset CBD:stä epilepsiapotilailla

Epilepsia on neurologinen sairaus, joka aiheuttaa toistuvia kohtauksia. Kohtaus on äkillinen käyttäytymisen muutos tai kouristus, joka johtuu aivojen poikkeavasta sähköisestä toiminnasta. Epilepsia voi aiheuttaa laajan valikoiman oireita lyhyestä tarkkaavaisuudesta täydellisiin kouristuksiin ja tajuttomuuteen. Kohtauksia voi esiintyä missä iässä tahansa, mutta ne ovat yleisimpiä nuorilla lapsilla ja vanhemmilla aikuisilla. Epilepsia on tyypillisesti elinikäinen vaiva, vaikka jotkut kärsivät kohtauksista vain lyhyen ajan. Epilepsialle ei ole parannuskeinoa, mutta lääkkeet voivat auttaa hallitsemaan kohtauksia.

MRI-kuva päästä ylhäältä

Kannabidioli uutena hoidonmuotona lääkeresistentissä epilepsiassa tuberous sclerosis complexissa

Yksi lupaavimmista ja alaa muuttavista CBD:tä ja epilepsiaa koskevista tutkimuksista tehtiin vuonna 2016. Tulokset osoittavat CBD:n tehokkuuden kohtausten vähentämisessä tuberous sclerosis complexissa kärsivillä potilailla.

Monilla tuberous sclerosis complexissa (TSC) kärsivillä potilailla, jotka saivat CBD:tä lisähoidoksi, kohtausten taajuus väheni merkittävästi. 3 kuukauden hoidon jälkeen 50% potilaista reagoi hoitoon, ja kohtausten mediaanitaajuus väheni -48,8%. Jokainen kohtaustyyppi väheni vähintään 38,6%, ja kuudesta kohtaustyyppistä neljässä kohtausten mediaanivähennys oli yli 50%.

Tämä tutkimus sai monet muut tutkijat tutkimaan CBD:n vaikutuksia epilepsiaan.

CBD-tuotteiden käytön ja epilepsiapotilaiden terveyden arviointi

Johns Hopkinsin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan (Baltimore, USA) tutkijat suorittivat nelivuotisen havainnointitutkimuksen epilepsiapotilaiden kanssa, tallentaen heidän tuloksensa.

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia CBD-tuotteiden käytön ja elämänlaadun, mielenterveyden, terveydenhuollon käytön ja epilepsiaan liittyvien tulosten välistä yhteyttä suuressa havainnointikohortissa epilepsiapotilaita.

Tutkimukseen osallistui itse ostettuja ei-reseptilääkkeitä käyttäviä CBD-tuotteita käyttäneitä osallistujia (CBD-käyttäjät; n = 280) ja osallistujia, jotka eivät käyttäneet kannabisperäisiä tuotteita (verrokit; n = 138). Osallistujat täyttivät verkkopohjaiset arvioinnit, joissa arvioitiin psykiatrisia oireita, terveydenhuollon käyttöä ja epilepsiaan liittyviä tekijöitä.

Tulokset osoittivat näyttöä siitä, että CBD-tuotteet voivat olla hyödyllisiä monille epilepsiapotilaille.

 • Kannabidiolin käyttäjät raportoivat paremmasta elämänlaadusta ja vähemmistä psykiatrisista oireista
 • Kannabidiolin käyttäjät raportoivat paremmasta sietokyvystä epilepsialääkkeille

CBD voi auttaa vähentämään epileptisiä kohtauksia

Vuoden 2020 tutkimuksessa CBD:tä käytettiin lisähoidon muotona refraktaarisissa epileptisissä kouristuksissa, ja seuraavat havainnot tehtiin:

 • Kouristusten taajuuden väheneminen havaittiin 2 viikon hoidon jälkeen
 • Hypsarrytmian (tietyntyyppinen kohtaus) häviäminen liittyi myös epileptisten kouristusten vähenemiseen
 • Kaikki potilaat olivat vapaita epileptisistä kouristuksista 12 kuukauden kuluttua.

Näiden tutkimustulosten valossa CBD:n rooli epilepsian hoitovaihtoehtona on merkittävästi korostunut. Vaikka tiede jatkaa kehittymistään ja lisää tutkimusta tarvitaan vakiintuneiden protokollien luomiseksi, nykyiset tutkimukset ovat luoneet vakuuttavan perusteen CBD:lle. Nämä tulokset ovat erityisen lupaavia niille, joilla on lääkeresistenttejä epilepsian muotoja tai jotka kokevat haittavaikutuksia perinteisistä epilepsialääkkeistä.

Huomaa kuitenkin, että päätös CBD-tuotteiden käytöstä tulisi aina tehdä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa neuvotellen, koska yksilön terveydentila voi vaikuttaa merkittävästi tuloksiin. Lisäksi CBD:n pitkäaikaisvaikutukset ja turvallisuus eivät ole vielä täysin ymmärrettyjä.

Päätelmänä voidaan todeta, että kun navigoimme CBD:n ja epilepsian monimutkaisten ja jatkuvien tutkimusten parissa, tähän mennessä saadut todisteet viittaavat lupaavaan tulevaisuuteen CBD:nä epilepsian hoitona.

Takaisin blogiin

Kirjoita kommentti

Huomaa, että kommenttien täytyy olla hyväksytty ennen niiden julkaisemista.