CBD EU:ssa - Viimeisin päivitys

CBD EU:ssa - Viimeisin päivitys

Viime kuukausien aikana CBD-alalla on ollut käynnissä hiljainen vallankumous. COVID-19-pandemian keskellä EU:n CBD:tä ympäröivät säännökset ovat muuttuneet, ja lopputulos on teollisuuden kannalta valtava edistysaskel.

Mitä tapahtui?

Aiemmin EU:n komissio aikoi arvioida kannabidiolin (CBD) uudelleen ja luokitella sen 1. luokan huumeeksi muiden kiellettyjen huumausaineiden ohella. Tämä saattaisi asetuksen yhdenmukaiseksi Yhdistyneiden Kansakuntien huumausaineita koskevan yleissopimuksen kanssa, joka hyväksyttiin vuonna 1961.

Tämän vuoden alussa Maailman terveysjärjestö (WHO) oli piirtänyt aivan toisenlaisen kuvan, nimittäin siitä, että CBD:llä ei ole mitään yhteistä yleissopimuksessa muuten lueteltujen laittomien huumeiden kanssa.

Nyt, lokakuussa 2020, tulee positiivinen yllätys: Euroopan parlamentin äänestyksessä osana yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistusta edustajien enemmistö on äänestänyt sallitun THC:n korottamisen puolesta CBD tuotteissa 0,2 prosentista 0,3 prosenttiin.

Hampun säätelyn historia

Hamppu toimi yleisenä elintarvikkeiden, kuidun ja rakennusmateriaalien lähteenä Euroopassa yli 2500 vuoden ajan, mutta nykyaikana kasvatusmenetelmien rajoituksia alettiin säätää. Lainsäädännössä teollisuushamppu rinnastettiin marihuanaan, ja molempiin sovellettiin samoja sääntöjä, jotka panivat viljelykiellon täytäntöön.

Ratkaiseva ero on kasvien THC-pitoisuudessa: Vaikka marihuanalla on erittäin korkea THC-pitoisuus (5-25%) ja se on erittäin psykotrooppista, teollisessa hampussa on pääasiassa korkea CBD-pitoisuus ja luonnollisesti samaan aikaan matala THC-pitoisuus.

1990-luvulle asti hampun viljelyyn sovellettiin kuitenkin aina 0,3% THC-raja-arvoa useimmissa Euroopan maissa. Vuonna 1999 arvo väheni lopulta 0,2 prosenttiin Ranskan vaatimuksesta ja halusta yhtenäistää hampunviljelyä koskeva maatalouspolitiikka EU:ssa.

Ovatko uudet säännökset hyödyllisiä?

EIHA:n (European Industrial Hemp Association) mukaan päätös on jo kauan myöhässä. EIHA:n presidentti Daniel Kruse kertoi päätöksestä, jonka mukaan hamppu on toiminut tärkeänä raaka-aineena tuhansia vuosia ja että sitä on hylätty vuosikymmenien ajan pienenä, vähäisenä satona.

Hän lisäsi, että uusi asetus oli erityisen hyödyllinen monimuotoisuudelle: uusia lajikkeita saatettiin tuoda markkinoille helpommin ja myös erilaiset ilmasto-erot EU:ssa voidaan ottaa huomioon.

Jos edustajat olisivat päättäneet toisin, tämä olisi voinut olla loppu CBD-teollisuudelle, mutta myös monille hampunviljelijöille ja suoraan tai välillisesti teollisuuteen liittyville työpaikoille.

Eli, mitä nyt?

Lokakuun lopussa Euroopan parlamentti äänesti neuvottelukannastaan kolmesta YMP: tä muokkaavasta asetuksesta ja sääntelykäytännöistä.

Tekstistä neuvotellaan Euroopan komission ja neuvoston kanssa yhteisen kannan löytämiseksi ensi vuonna.

Euroopan komissio oli jo ilmaissut vastustavansa tätä heinäkuussa 2020, joten on vielä nähtävissä, liittyykö se ensi vuoden parlamentin äänestykseen uuden kannabispolitiikan aallon luomiseksi.

Takaisin blogiin

Kirjoita kommentti

Huomaa, että kommenttien täytyy olla hyväksytty ennen niiden julkaisemista.