Kirjallisuuskatsaus

Lääkevuorovaikutukset

Lääketieteellinen lehti

Journal of Clinical Medicine. 2019; 8(7):989. https://doi.org/10.3390/jcm8070989

Tutkimuksen nimi

Potentiaaliset haittavaikutukset ja lääkkeiden väliset vuorovaikutukset lääkinnällisessä ja kuluttajien kannabidiolin (CBD) käytössä

Tutkimuksen tekijät

Brown JD, Winterstein AG.

Riskien ymmärtäminen: CBD:n käyttö ja mahdolliset lääkevuorovaikutukset

Kannabidiolin (CBD), ainesosan jota löytyy kannabiksesta, käyttö on yhä yleisempää lääkehoidoissa ja kuluttajatuotteissa. Tämä laajalle levinnyt käyttö herättää tärkeitä kysymyksiä mahdollisista haittavaikutuksista ja vuorovaikutuksista, joita CBD voi aiheuttaa muiden lääkkeiden kanssa. Tämä tutkimus, jonka on tehnyt Floridan yliopiston tutkijaryhmä, pyrkii valottamaan näitä mahdollisia riskejä.

Tutkimuksen ymmärtäminen

Tämä on katsaustutkimus, joka tarkoittaa, että tutkijat analysoivat olemassa olevaa tietoa ja tutkimuksia oman kokeellisen tutkimuksen sijaan. Tekijät, jotka työskentelevät Floridan yliopiston lääkearvioinnin ja turvallisuuden keskuksessa sekä epidemiologian laitoksessa, keskittyivät haittavaikutuksiin (ADEs) ja lääkkeiden välisiin vuorovaikutuksiin (DDIs), jotka liittyvät CBD:n käyttöön.

Päätulokset

  • Lähes puolet CBD:n käyttäjistä koki ADEs:tä, jossa näkyi yleinen annos-vaste-suhde.
  • Yleisiä ADEs:iä ovat transaminaasien kohoaminen, uneliaisuus, unihäiriöt, infektiot ja anemia.
  • CBD:n vaikutusten vuoksi yleisesti käytettyjen lääkkeiden kanssa mahdollisten DDIs:ien riski on korkea, koska ne vaikuttavat yleisiin biologisiin kohteisiin, jotka liittyvät lääkeaineenvaihduntaan ja erittymiseen.

Erityiset vuorovaikutukset

Lääke Vuorovaikutus CBD:n kanssa
Clobazam Clobazamin ja norclobazamin systeemisen altistumisen lisääntyminen
Rifampisiini CBD:n maksimikonsentraation aleneminen
Ketokonatsoli CBD:n biosaatavuuden kasvu
Omepratsoli Ei muutoksia CBD:n farmakokinetiikassa
Topiramaatti, Rufinamidi, Zonisamidi, Eslikarbatsipiini Näiden lääkkeiden pitoisuuksien kasvu
Parasetamoli, Ibuprofeeni Potentiaalinen pitoisuuden kasvu UGT1A9:n ja UGT2B7:n estämisen vuoksi
Glibenklamidi, Imatinibi, Metotreksaatti, Mitoksantroni, Nitrofurantoiini, Prazosiini, Statiinit, Dipyridamoli Potentiaalinen pitoisuuden kasvu BCRP:n estämisen vuoksi
Paklitakseli, Digoksiini, Statiinit, Telmisartaani, Glibenklamidi, Ketokonatsoli, Rosiglitatsoni, Selekoksibi Potentiaalinen pitoisuuden kasvu BSEP:n estämisen vuoksi

Metodologia

Tutkijat tarkastelivat liittovaltion hyväksymien, CBD:tä sisältävien tuotteiden määräämisohjeita. He poimivat ja tiivistivät tietoja ADE:ista ja DDI:ista. Tutkimus ei sisältänyt suoraa vuorovaikutusta ihmisten tai eläinten kanssa, vaan se oli olemassa olevan datan analyysi.

Potentiaaliset vaikutukset

Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että CBD:n käyttö voi aiheuttaa suuremman riskin haitallisten lääketapahtumien ja vuorovaikutusten suhteen kuin aiemmin on ajateltu. Tämä on erityisen tärkeää potilaille, joilla on monimutkaisia sairauksia ja hoito-ohjelmia, sekä kasvavalle määrälle kuluttajia, jotka käyttävät CBD-tuotteita.

Rajoitukset

Koska kyseessä on katsaustutkimus, tulokset ovat rajoittuneet analysoitujen tutkimusten laadun ja laajuuden perusteella. Lisätutkimuksia tarvitaan ymmärtämään täysin riskit, jotka liittyvät CBD:n käyttöön.

Johtopäätökset

Vaikka CBD:lla on terapeuttista potentiaalia, on tärkeää, että potilaat, kuluttajat ja terveydenhuollon tarjoajat tietävät mahdollisista turvallisuusongelmista ja haittavaikutusten ja lääkkeiden vuorovaikutusten riskeistä. Lisätutkimuksia tarvitaan näiden riskien ymmärtämiseksi paremmin ja turvallisen CBD-käytön ohjeiden kehittämiseksi.

Lisätietoja voit lukea koko tutkimuksesta täältä.

Takaisin blogiin