Eläintutkimus

Ahdistus

Lääketieteellinen lehti

Pain. 2019 Jan;160(1):136-150. doi: 10.1097/j.pain.0000000000001386. PMID: 30157131; PMCID: PMC6319597.

Tutkimuksen nimi

Kannabidioli muokkaa serotonergista siirtoa ja kääntää sekä allodynian että ahdistuneisuuden kaltaisen käyttäytymisen neuropatiseen kipumalliin

Tutkimuksen tekijät

De Gregorio D, McLaughlin RJ, Posa L, Ochoa-Sanchez R, Enns J, Lopez-Canul M, Aboud M, Maione S, Comai S, Gobbi G.

Kuinka kannabidioli (CBD) voi auttaa neuropatiseen kipuun ja ahdistukseen

Neuropatista kipua ja ahdistusta esiintyy monilla ihmisillä. Tuore tutkimus, jonka tekivät Danilo De Gregorio, Ryan J. McLaughlin, Luca Posa ja heidän tiiminsä eri instituutioista, mukaan lukien McGill University, on tuonut lisävaloa siihen, kuinka kannabidioli (CBD), joka on osa kannabista, voi auttaa lievittämään näitä oireita. Tutkimus, nimeltään "Kannabidioli muokkaa serotonergista siirtoa ja kääntää sekä allodynian että ahdistuneisuuden kaltaisen käyttäytymisen neuropatiseen kipumalliin", toteutettiin aikuisilla uros Wistar-rotilla.

Mitä tutkimus osoitti

  • Akuutit ja toistuvat CBD-annokset vähensivät serotoniinineuronien aktiivisuutta, jotka säätelevät mielialaa ja kivun havaitsemista.
  • Seitsemän päivän CBD-hoito vähensi mekaanista allodyniaa (kipureaktiota normaalisti ei-kivuliaisiin ärsykkeisiin) ja vähensi ahdistuneisuuden kaltaista käyttäytymistä rotilla.
  • CBD:n kipua lievittävät vaikutukset liittyivät TRPV1-reseptorien aktivoitumiseen, kun taas sen ahdistusta lievittävät vaikutukset liittyivät 5-HT1A-reseptorien aktivoitumiseen.

Sukellus menetelmään

Tutkimus toteutettiin 24 päivän ajan, ja tutkijat aiheuttivat neuropatista kipua rotilla käyttäen menetelmää nimeltä Spared Nerve Injury (SNI). Rottia hoidettiin sitten CBD:llä seitsemän päivän ajan, alkaen 15. päivästä SNI-toimenpiteen jälkeen. Tutkijat käyttivät in vivo yksittäisen yksikön ulkoisen tallennuksen menetelmää mitatakseen serotoniinineuronien aktiivisuutta rottien aivoissa. He myös arvioivat rottien mekaanista allodyniaa ja ahdistuneisuuden kaltaista käyttäytymistä erilaisilla käyttäytymistesteillä.

Potentiaaliset vaikutukset

Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että CBD:ta voitaisiin mahdollisesti käyttää hoitona neuropatiseen kipuun ja ahdistukseen. CBD:n kyky muokata serotoniinineuronien toimintaa ja aktivoida tiettyjä reseptoreita alensi kipua ja ahdistuneisuuden kaltaista käyttäytymistä rotilla.

Huomioitavia rajoituksia

Vaikka tulokset ovat lupaavia, on tärkeää huomata, että tämä tutkimus tehtiin rotilla, ei ihmisillä. Siksi lisätutkimuksia tarvitaan selvittämään, näkyisikö samoja vaikutuksia myös ihmisillä. Lisäksi tutkimus ei käsitellyt CBD-hoidon pitkäaikaisvaikutuksia.

Päätelmät

Yhteenvetona voidaan sanoa, että tämä tutkimus antaa arvokkaita oivalluksia CBD:n mahdollisista terapeuttisista vaikutuksista neuropatiseen kipuun ja ahdistukseen. Kuitenkin lisätutkimuksia tarvitaan ymmärtämään täysin mukana olevat mekanismit ja vahvistamaan nämä löydökset ihmisillä.

Lisäys

Takaisin blogiin