Ihmistutkimus

Maksan toiminta

Lääketieteellinen lehti

Cannabis and Cannabinoid Research.Feb 2023.148-154.

Tutkimuksen nimi

Havaittu vaikutus pitkäaikaisesta suun kautta otetun kannabidiolin käytöstä maksan toimintaan terveillä aikuisilla.

Tutkimuksen tekijät

Robert Kaufmann, Keith Aqua, Jeff Lombardo, and Martin Lee.

Pitkäaikaisen CBD:n käytön vaikutukset maksan toimintaan terveillä aikuisilla

Tämä tutkimus, jonka nimi on "Havaittu vaikutus pitkäaikaisesta suun kautta otetun kannabidiolin käytöstä maksan toimintaan terveillä aikuisilla", on havainnollinen tutkimus, joka tehtiin aikuisilla ympäri Yhdysvaltoja. Osallistujat olivat itsehoitaneet CBD:llä vähintään 30 päivän ajan. Tutkimusta ei tehty laboratoriossa, vaan osallistujat rekrytoitiin eri CBD-tuotteiden valmistajilta.

Tutkimuksen tekijöistä ja heidän laitoksestaan

Tutkimuksen tekivät Robert Kaufmann, Keith Aqua, Jeff Lombardo ja Martin Lee, ja se julkaistiin Cannabis and Cannabinoid Research -lehdessä. Tutkimus oli hajautettu, mikä tarkoittaa, että se tehtiin eri paikoissa eikä yhdessä laboratoriossa tai laitoksessa.

Pääasialliset löydökset

  • Maksatestien (LT) kohonneiden arvojen esiintyvyys ei ollut merkittävästi erilainen kuin yleisessä aikuisväestössä.
  • CBD-annoksen ja LT-arvojen välillä ei ollut merkittävää yhteyttä.
  • Useimmat LT-arvojen nousut johtuvat todennäköisesti olosuhteista/lääkkeistä, joita yksilöt käyttävät CBD:n kanssa.

Tarkempi katsaus menetelmään

Tutkimukseen osallistui 18-75-vuotiaita aikuisia, jotka olivat käyttäneet CBD:tä suun kautta vähintään 30 päivän ajan. Tiedot kerättiin sovelluspohjaisen kliinisen tutkimusalustan avulla, joka keräsi demografista tietoa, lääketieteellistä historiaa, syitä CBD:n käyttöön, annostusta, nykyisiä lääkkeitä, haittavaikutuksia ja tehokkuutta. 30 päivän jälkeen tehtiin maksatestit. CBD:n päivittäinen annos oli 50,3±40,7 mg.

Mahdolliset vaikutukset

Löydökset viittaavat siihen, että CBD:n itsehoito ei näytä liittyvän maksatestien nousun lisääntyneeseen esiintyvyyteen. Tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia CBD-tuotteiden käyttöön erilaisten terveydentilojen hoidossa.

Mitä rajoituksia tällä tutkimuksella on?

Yksi tutkimuksen rajoitus on, että se oli havainnollinen ja hajautettu, mikä tarkoittaa, että tiedonkeruussa saattaa olla eroja. Lisäksi osallistujat itsehoitivat CBD:llä, mikä saattaa johtaa eroihin annostelussa ja antotavoissa.

Johtopäätös

Kaiken kaikkiaan tutkimus viittaa siihen, että CBD:n pitkäaikainen käyttö ei näytä merkittävästi vaikuttavan maksan toimintaan terveillä aikuisilla. Kuitenkin tarvitaan lisää tutkimusta näiden löydösten vahvistamiseksi ja CBD:n käytön pitkäaikaisten vaikutusten ymmärtämiseksi.

Lue koko tutkimus täältä.

Lisäys

Takaisin blogiin