Eläintutkimus

Krooninen lihaskipu

Lääketieteellinen lehti

Archives of Oral Biology, Volume 104, 2019, Pages 33-39, ISSN 0003-9969

Tutkimuksen nimi

Kannabidioli, kannabinoli ja niiden yhdistelmät toimivat perifeerisinä kipulääkkeinä rotan myofaskiaalisen kivun mallissa

Tutkimuksen tekijät

Hayes Wong, Brian E. Cairns - Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada

Kannabinoidit: Mahdollinen ratkaisu lihaskipuun

Tämä tutkimus, jonka suoritti L.L. Coughenour ja joka julkaistiin Archives of Oral Biology -lehdessä, tutkii ei-psykoaktiivisten kannabinoidien, erityisesti kannabidiolin (CBD) ja kannabinolin (CBN), mahdollisuutta hoitaa lihaskipua rotilla.

Kuka suoritti tutkimuksen?

Tutkimuksen johti L.L. Coughenour ja sen rahoitti MITACS Canada ja InMed Pharmaceuticals Inc. Tutkimus hyväksyttiin British Columbian yliopiston eläinten hoitokomiteassa, mikä takasi eläinten eettisen kohtelun.

Pääasialliset löydökset

  • CBD:n tai CBN:n injektointi vähensi hermokasvutekijän aiheuttamaa lihasherkkyyttä rotilla.
  • CBD:n ja CBN:n yhdistäminen johti pidempään kestävään lihasherkkyyden vähentämiseen kuin kumpikaan yhdiste yksinään.
  • Korkeammat CBD-pitoisuudet näyttivät vähentävän tämän vaikutuksen kestoa, mikä viittaa CBD:n inhiboivaan vaikutukseen CBN:ään.

Menetelmät

Tutkimus suoritettiin naaraspuolisilla Sprague-Dawley-rotilla. Tutkijat injektoivat rottien masseter-lihakset (leuan lihakset) hermokasvutekijällä (NGF) aiheuttaakseen lihasherkkyyttä, jäljitellen olosuhteita kuten fibromyalgiaa ja temporomandibulaarisia häiriöitä. CBD:n ja CBN:n vaikutuksia, sekä yksittäin että yhdessä, arvioitiin sen jälkeen.

Käytetyt annokset olivat 5 mg/ml CBD:lle ja 1 mg/ml CBN:lle. CBD:n ja CBN:n yhdistelmät olivat joko 1:1 mg/ml tai 5:1 mg/ml. Tutkijat käyttivät elektronista von Frey -hiusta mittaamaan rottien vetäytymisreaktiota, mikä osoitti niiden lihasherkkyyden tason.

Elektrofysiologisia kokeita suoritettiin myös vahvistamaan, että kannabinoidit vaikuttivat perifeerisesti, eli lihaskivun kohdalla, eikä keskushermostossa.

Mahdolliset vaikutukset

Tulokset viittaavat siihen, että ei-psykoaktiiviset kannabinoidit, kuten CBD ja CBN, voisivat mahdollisesti tarjota helpotusta kroonisiin lihaskiputiloihin aiheuttamatta ei-toivottuja sivuvaikutuksia keskushermostossa.

Rajoitukset

Tutkimus suoritettiin rotilla, joten tulokset eivät välttämättä suoraan sovellu ihmisille. Lisäksi, vaikka CBD:n ja CBN:n yhdistelmä oli tehokkaampi kuin kumpikaan yhdiste yksinään, korkeammat CBD-pitoisuudet näyttivät vähentävän hoidon tehokkuutta.

Johtopäätökset

Tämä tutkimus tarjoaa lupaavia todisteita siitä, että ei-psykoaktiiviset kannabinoidit voisivat olla mahdollinen hoito krooniseen lihaskipuun. Kuitenkin tarvitaan lisää tutkimusta, erityisesti ihmisillä, jotta näiden löydösten vaikutukset voidaan ymmärtää täysin.

Lisätietoja varten voit lukea koko tutkimuksen täältä.

Lisäys

Takaisin blogiin