Ihmistutkimus

Liikuntafysiologia

Lääketieteellinen lehti

Sports Medicine - Open 8, 27 (2022)

Tutkimuksen nimi

Kannabidiolin vaikutukset liikuntafysiologiaan ja bioenergetiikkaan: Satunnaistettu kontrolloitu pilottitutkimu

Tutkimuksen tekijät

Sahinovic, A., Irwin, C., Doohan, P.T. et al.

Kannabidiolin vaikutus liikuntafysiologiaan: Tutkimuskatsaus

On tärkeää ymmärtää, miten erilaiset aineet vaikuttavat kehoihimme, erityisesti fyysisen suorituskyvyn kannalta. Tuore tutkimus, jonka on johtanut Danielle McCartney Lambert Initiative for Cannabinoid Therapeutics -aloitteesta, Sydneyn yliopistosta, tutkii kannabidiolin (CBD) vaikutuksia liikuntafysiologiaan. Tässä on tutkimus viitteeksi.

Tutkimuksen ja sen tulosten esittely

Tämä ihmistutkimus oli kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu, ristiin suoritettu koe, johon osallistui yhdeksän terveellistä, vapaa-ajalla aktiivista miestä. Tutkimuksen keskeiset tulokset ovat:

  • CBD näyttää lisäävän hapenkulutusta (V̇O2) ja nautintoa juoksun aikana.
  • Sydämen sykkeessä, koetussa rasituksessa tai verensokerissa ei havaittu eroja hoitojen välillä.
  • CBD näyttää vähentävän endokannabinoidi anandamidin (AEA) pitoisuuksia juoksun jälkeen.

Kurkistus metodologiaan

Tutkimus suoritettiin usean viikon ajan. Osallistujille annettiin joko 300 mg suun kautta otettavaa CBD:tä tai lumelääkettä 1,5 tuntia ennen liikuntaa. He suorittivat sitten kaksi juoksua: 60 minuutin juoksun kiinteällä intensiteetillä (70% V̇O2max) ja asteittaisen juoksun uupumukseen asti. Juoksujen aikana mitattiin erilaisia parametreja, mukaan lukien hengityskaasut, sydämen syke, verensokeri- ja laktaattipitoisuudet sekä koettu rasitus. Tiedot kerättiin ja analysoitiin käyttämällä erilaisia työkaluja ja menetelmiä, mukaan lukien kaasuanalyysijärjestelmät ja verinäytteet.

Tutkimuksen mahdolliset vaikutukset

Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että CBD saattaa muuttaa joitakin keskeisiä reaktioita aerobiseen liikuntaan vaikuttamatta suorituskykyyn. Tämä voisi tarkoittaa, että CBD:stä saattaa olla hyötyä urheilumaailmassa, erityisesti kestävyysurheilijoille.

Mitä rajoituksia tällä tutkimuksella on?

On tärkeää huomata, että tämä oli pilottitutkimus pienellä otoskoolla. Siksi tarvitaan lisätutkimuksia suuremmilla otoskoilla tulosten vahvistamiseksi ja paremman ymmärryksen saamiseksi.

Yhteenveto

Vaikka tarvitaan lisätutkimuksia, tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että CBD saattaa muuttaa fysiologisia ja psykologisia reaktioita aerobiseen liikuntaan. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia ymmärtää CBD:n mahdollista roolia urheilussa ja liikunnassa.

Lisäys

Takaisin blogiin