Ihmistutkimus

Ajo- ja kognitiivinen suorituskyky

Lääketieteellinen lehti

Journal of Psychopharmacology. 2022;36(12):1338-1349

Tutkimuksen nimi

Kannabidiolin vaikutukset simuloituun ajamiseen ja kognitiiviseen suorituskykyyn: annosvaihteleva satunnaistettu kontrolloitu koe

Tutkimuksen tekijät

McCartney D, Suraev AS, Doohan PT, et al

Kannabidiolin vaikutusten ymmärtäminen ajamiseen ja kognitiiviseen suorituskykyyn

Kannabidiolin (CBD), joka on merkittävä kannabinoidi Cannabis sativa -kasvissa, käyttö erilaisten sairauksien hoidossa lisääntyy. On tärkeää ymmärtää sen vaikutukset kognitiivisiin tehtäviin, kuten ajamiseen. Tuore tutkimus nimeltä "Kannabidiolin vaikutukset simuloituun ajamiseen ja kognitiiviseen suorituskykyyn: annosvaihteleva satunnaistettu kontrolloitu koe" syventyy tähän aiheeseen.

Tutkimuksen esittely

Tämä tutkimus on ihmiskoe, jonka suorittivat Danielle McCartney, Anastasia S Suraev, Peter T Doohan, Christopher Irwin, Richard C Kevin, Ronald R Grunstein, Camilla M Hoyos ja Iain S McGregor eri instituutioista, mukaan lukien Lambert Initiative for Cannabinoid Therapeutics ja Sydneyn yliopisto.

Keskeiset löydökset

  • Akuutti, suun kautta annettava CBD-hoito ei näytä aiheuttavan päihtymyksen tunnetta.
  • CBD:n ei uskota heikentävän kognitiivista toimintaa tai ajosuorituskykyä.
  • Residuaalista CBD:tä havaittiin pysyvän plasmassa pitkäksi aikaa, esim. >4 viikkoa 1500 mg:n annoksella.

Menetelmän tarkastelu

Tutkimukseen osallistui 17 terveellistä aikuista, jotka suorittivat neljä hoitoistuntoa. Nämä istunnot sisälsivät joko plasebon tai 15, 300 tai 1500 mg CBD:n suun kautta annettavan annostuksen satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa, ristikkäisessä suunnittelussa. Simuloitu ajosuorituskyky arvioitiin kahdessa vaiheessa hoidon jälkeen, ja myös kognitiivista toimintaa, subjektiivisia kokemuksia ja plasman CBD-pitoisuuksia mitattiin.

Ensisijainen tulos oli ajoneuvon hallinnan mittari, sivuttaispaikan keskihajonta (SDLP). Ei-alempuus-analyysejä käytettiin testaamaan hypoteesia, että CBD ei lisäisi SDLP:tä enemmän kuin marginaali, joka vastaa 0,05% veren alkoholipitoisuutta.

Mahdolliset vaikutukset

Tämän tutkimuksen tuloksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia CBD:n käyttöön, erityisesti niille, jotka tarvitsevat suorittaa turvallisuuskriittisiä tehtäviä, kuten ajamista. Tulokset viittaavat siihen, että CBD ei heikennä kognitiivista toimintaa tai ajosuorituskykyä, edes suurina annoksina.

Tutkimuksen rajoitukset

Yksi tutkimuksen rajoitus oli odottamaton löydös, että CBD säilyi plasmassa pitkäksi aikaa. Tämä voisi mahdollisesti vaikuttaa tuloksiin, vaikka tutkimus väittää, että alhaiset, residuaaliset CBD-tasot eivät todennäköisesti vaikuttaneet merkittävästi suorituskykyyn. Tulevaisuuden tutkimusten tulisi mitata plasman CBD-pitoisuuksia ja ottaa huomioon, että CBD-annokset ⩾300 mg eivät ehkä 'poistu' 7 päivän kuluessa.

Päätelmät

Vaikka CBD:tä pidetään yleisesti 'ei-päihtyvänä', sen vaikutuksia turvallisuuskriittisiin tehtäviin tutkitaan yhä. Tämä tutkimus viittaa siihen, että akuutti, suun kautta annettava CBD-hoito ei aiheuta päihtymyksen tunnetta eikä todennäköisesti heikennä kognitiivista toimintaa tai ajosuorituskykyä. Kuitenkin lisätutkimuksia tarvitaan näiden löydösten vahvistamiseksi.

Lisäys

Takaisin blogiin