Eläintutkimus

COVID-19

Lääketieteellinen lehti

SCIENCE ADVANCES, Vol 8, Issue 8, 2022

Tutkimuksen nimi

Kannabidioli estää SARS-CoV-2:n replikaation aiheuttamalla isäntäsolun ER-stressiä ja synnynnäisen immuunivasteen aktivoitumista

Tutkimuksen tekijät

Long Chi Nguyen, Dongbo Yang, Vlad Nicolaescu, Thomas J. Bes, Haley Gula, Divyasha Saxena, Jon D. Gabbard, et. al.

Cannabidioli: Mahdollinen ase COVID-19:aa vastaan

Tutkimuksen suoritti joukko tutkijoita, jota johtivat Long Chi Nguyen ja Marsha Rich Rosner. Tutkimuksessa tarkasteltiin cannabidiolin (CBD) mahdollisuuksia estää SARS-CoV-2-viruksen, joka aiheuttaa COVID-19-taudin, replikaatiota. Tutkimus tehtiin Chicagon yliopistossa ja se julkaistiin Science Advances -lehdessä tammikuussa 2022.

Mitä tutkijat löysivät?

  • CBD, yhdiste, jota löytyy kannabiskasvista, voi estää ja hillitä SARS-CoV-2-infektiota.
  • CBD toimii sen jälkeen, kun virus on päässyt isäntäsoluun, estäen viruksen geenien ilmentymistä ja kumoamalla monia SARS-CoV-2:n vaikutuksia isäntäsolun geenien transkriptioon.
  • CBD:n aineenvaihduntatuote, 7-OH-CBD, osoitti myös voimakasta antiviraalista aktiivisuutta.

Miten he suorittivat tutkimuksen?

Tutkimus suoritettiin in vitro käyttäen ihmisen keuhkokarsinoomasoluja. Soluja käsiteltiin CBD:llä ennen SARS-CoV-2-infektiota. Tutkijat seurasivat sen jälkeen soluja viruksen piikkiproteiinin ilmentymisen ja virustitterin suhteen. Tutkimus sisälsi myös RNA-sekvensoinnin käytön CBD:n vaikutusten analysoimiseksi solujen geenien ilmentymiseen.

Mitä tämä voisi tarkoittaa tulevaisuudessa?

Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että CBD:tä voitaisiin käyttää ennaltaehkäisevänä aineena varhaisessa SARS-CoV-2-infektion vaiheessa. Tutkijat kuitenkin varoittavat nykyisten ei-lääketieteellisten valmisteiden käytöstä ennaltaehkäisevänä tai hoitoterapiana.

Mitä rajoituksia tällä tutkimuksella on?

Vaikka tutkimus esittää lupaavia tuloksia, on tärkeää huomata, että tutkimus suoritettiin in vitro, ei ihmisillä. Lisätutkimuksia tarvitaan näiden löydösten vahvistamiseksi.

Johtopäätös

Tämä tutkimus korostaa CBD:n potentiaalia ennaltaehkäisevänä aineena SARS-CoV-2-infektiota vastaan. Kuitenkin lisätutkimuksia tarvitaan ymmärtämään sen tehokkuutta ja turvallisuutta ihmisillä täysin.

Lisätietoja varten, lue koko tutkimus täältä.

Lisäys

Takaisin blogiin