Eläintutkimus

Koirien stressi

Lääketieteellinen lehti

Frontiers in Veterinary Science, Volume 10, 2023, ISSN=2297-1769

Tutkimuksen nimi

Yksittäinen annos kannabidiolia (CBD) vaikuttaa positiivisesti koirien stressin mittareihin erossa ollessa ja autolla matkustaessa

Tutkimuksen tekijät

Hunt Alysia B. G., Flint Hannah E., Logan Darren W., King Tammie - Waltham Petcare Science Institute, Waltham on the Wolds, United Kingdom

Ymmärtäen CBD:n vaikutusta koirien stressiin

Tässä artikkelissa käsitellään tieteellistä tutkimusta, jonka Waltham Petcare Science Instituten tutkijat suorittivat UK:ssa. Tutkimus keskittyi kannabidiolin (CBD) vaikutuksiin koirien stressiin, erityisesti erossa ollessa hoitajista ja autolla matkustaessa.

Mistä tutkimuksessa on kyse?

Tutkijat pyrkivät ymmärtämään, miten ero ja autolla matkustaminen vaikuttavat koirien stressiin ja arvioimaan yksittäisen CBD-annoksen vaikutusta näihin stressin mittareihin. Tutkimukseen osallistui 40 terveellistä aikuista koiraa eri roduista ja se toteutettiin kuuden kuukauden aikana.

Pääasialliset löydökset

  • Ero ja autolla matkustaminen voivat aiheuttaa stressiä koirissa.
  • CBD:n antaminen saattaa vaikuttaa positiivisesti stressin mittareihin.

Menetelmät

Tutkimus oli sokkoutettu, rinnakkainen suunnittelututkimus. Koirat jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään: lumelääkeryhmään ja hoitoryhmään. Koirat jaettiin edelleen kahteen ryhmään kokemaan joko eron tai autolla matkustamisen.

Tutkijat käyttivät erilaisia työkaluja ja menetelmiä kerätäkseen tietoa, mukaan lukien:

  • Käytettävät monitorit keräämään syke- ja aktiivisuustietoja.
  • Videokamerat koirien käyttäytymisen tallentamiseen.
  • Verinäytteet kortisolin, immunoglobuliini A:n ja glukoositasojen mittaamiseen.

Koirat saivat suun kautta annostellun CBD:n (4 mg/kg paino) tai lumelääkkeen. Tutkijat altistivat sitten koirat joko erolle tai autolla matkustamiselle ja keräsivät tietoja ennen, aikana ja näiden tapahtumien jälkeen.

Mahdolliset vaikutukset

Tutkimus viittaa siihen, että CBD voisi mahdollisesti auttaa hallitsemaan stressiä koirissa, erityisesti erossa ollessa ja autolla matkustaessa. Tämä voisi parantaa koirien hyvinvointia ja vahvistaa ihmisen ja eläimen välistä sidettä.

Rajoitukset

Vaikka tutkimus tarjoaa arvokkaita oivalluksia, on tärkeää huomata, että otoskoko oli suhteellisen pieni ja tutkimus suoritettiin kontrolloiduissa olosuhteissa. Lisätutkimuksia tarvitaan vahvistamaan nämä tulokset suuremmissa, monimuotoisemmissa koirapopulaatioissa ja erilaisissa ympäristöissä.

Johtopäätökset

Tämä tutkimus edistää ymmärrystämme siitä, miten CBD saattaa auttaa hallitsemaan stressiä koirissa. Kuitenkin tarvitaan lisää tutkimusta, jotta ymmärretään täysin CBD:n käytön mahdolliset hyödyt ja riskit koirissa.

Lisätietoja varten voit lukea koko tutkimuksen täältä.

Lisäys

Takaisin blogiin