Ihmistutkimus

PTSD

Lääketieteellinen lehti

Psychopharmacology, Volume 239, 2022, pages1499–1507

Tutkimuksen nimi

Kannabidiolin vaikutukset traumatisoivien tapahtumien muistamisesta aiheutuviin oireisiin posttraumaattista stressihäiriötä sairastavilla potilailla

Tutkimuksen tekijät

Lívia Maria Bolsoni, José Alexandre S. Crippa, Jaime Eduardo Cecílio Hallak, Francisco Silveira Guimarães & Antonio Waldo Zuardi - Department of Neuroscience and Behavioral Sciences, Ribeirão Preto School of Medicine, University of São Paulo, São Paulo, Brazil

Voiko CBD auttaa vähentämään traumaperäisiä oireita PTSD-potilailla?

Tässä artikkelissa käsitellään tieteellistä tutkimusta, jonka ovat suorittaneet Lívia Maria Bolsoni, José Alexandre S. Crippa, Jaime Eduardo Cecílio Hallak, Francisco Silveira Guimarães ja Antonio Waldo Zuardi São Paulon yliopiston, Brasilian, Ribeirão Preton lääketieteellisen tiedekunnan neurotieteen ja käyttäytymistieteiden laitokselta. Tutkimus tutkii kannabidiolin (CBD) vaikutuksia traumaperäisten tapahtumien muistamisesta aiheutuviin oireisiin posttraumaattisesta stressihäiriöstä (PTSD) kärsivillä potilailla. Voit lukea koko tutkimuksen täältä.

Keskeiset löydökset

  • Tutkimus osoitti, että CBD vähensi merkittävästi kognitiivisia heikentymiä trauman muistamisen aikana.
  • CBD:n ja lumelääkkeen vaikutuksissa ei havaittu merkittäviä eroja ahdistuksen, valppauden ja epämukavuuden suhteen, jotka aiheutuvat traumatisoivan tapahtuman muistamisesta.
  • CBD- ja lumelääkeryhmien välillä ei ollut merkittäviä eroja fysiologisissa tiedoissa, kuten verenpaineessa, sydämen sykkeessä ja syljen kortisolissa.

Menetelmät

Tutkimus oli kaksoissokkotutkimus, johon osallistui 33 molempien sukupuolten edustajaa, iältään 18-60 vuotta, jotka oli diagnosoitu PTSD:llä. Osallistujat jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään, jotka saivat CBD:tä (n = 17) ja lumelääkettä (n = 16). Tutkimus suoritettiin kahden viikon ajan.

Tiedot kerättiin käyttäytymistestin avulla, jossa osallistujat kuuntelivat traumansa kuvauksen ja kuvittelivat trauman 30 sekunnin ajan. Mielen ja ahdistuksen subjektiiviset muutokset kirjattiin ennen ja jälkeen käyttäytymistestin. Myös ahdistuksen fysiologiset korrelaatit, kuten verenpaine, sydämen syke ja syljen kortisoli, kirjattiin.

Osallistujat saivat 300 mg:n annoksen CBD:tä tai lumelääkettä. Tämä tehtiin 7 päivää ensimmäisen kokeellisen istunnon jälkeen ja käyttäytymistesti suoritettiin uudelleen. Samat toimenpiteet toistettiin 7 päivää myöhemmin, mutta ilman farmakologista interventiota, traumamuistojen uudelleenkonsolidoinnin vaikutuksen arvioimiseksi.

Mahdolliset vaikutukset

Löydökset viittaavat siihen, että CBD:tä voitaisiin mahdollisesti käyttää hoitona vähentämään kognitiivisia heikentymiä PTSD-potilailla trauman muistamisen aikana. Kuitenkin tarvitaan lisää tutkimusta näiden löydösten vahvistamiseksi ja CBD:n mahdollisten terapeuttisten hyötyjen tutkimiseksi PTSD:ssä.

Rajoitukset

Tutkimuksen rajoituksia olivat pieni otoskoko ja kokeen lyhyt kesto. Lisäksi tutkimus ei löytänyt merkittäviä CBD:n vaikutuksia ahdistukseen, valppauteen ja epämukavuuteen trauman muistamisen aikana, jotka ovat keskeisiä PTSD:n oireita.

Johtopäätökset

Vaikka tutkimus tarjoaa jonkin verran näyttöä siitä, että CBD saattaa auttaa vähentämään kognitiivisia heikentymiä trauman muistamisen aikana PTSD-potilailla, tarvitaan lisää tutkimusta CBD:n mahdollisten terapeuttisten hyötyjen täydelliseksi ymmärtämiseksi PTSD:ssä.

Takaisin blogiin