Eläintutkimus

Tulehdus

Lääketieteellinen lehti

Molecules. 2022; 27(10):3327

Tutkimuksen nimi

Kannabidiol Parantaa Antioksidanttikykyä ja Vähentää Tulehdusta Rottien Keuhkoissa, Jotka Ovat Kärsineet Monokrotaaliinin Aiheuttamasta Keuhkoverenpainetaudista

Tutkimuksen tekijät

Krzyżewska A, Baranowska-Kuczko M, Jastrząb A, Kasacka I, Kozłowska H

Cannabidiol Parantaa Antioksidanttikykyä ja Vähentää Tulehdusta Rottien Keuhkoissa, Jotka Ovat Kärsineet Monokrotaaliinin Aiheuttamasta Keuhkoverenpainetaudista

Keuhkoverenpainetauti (PH) on vakava, parantumaton sairaus, jolle on ominaista korkea verenpaine keuhkoissa. Tämä tutkimus tarkastelee mahdollisia etuja, joita cannabidiolilla (CBD), kannabiskasvista saatavalla yhdisteellä, voi olla PH:n hoidossa rottilla. Tutkijat keskittyivät CBD:n antioksidanttisiin ja tulehdusta ehkäiseviin ominaisuuksiin, jotka saattavat lievittää PH:n oireita.

Tietoa Tekijöistä ja Heidän Laitoksestaan

Tutkimuksen toteutti Hanna Kozłowska ja hänen tiiminsä Bialystokin lääketieteellisestä yliopistosta, Puolasta. Tiimiin kuuluu asiantuntijoita Kokeellisen Fysiologian ja Patofysiologian laitokselta, Kliinisen Farmasian laitokselta, Analyyttisen Kemian laitokselta sekä Histologian ja Sytopysiologian laitokselta.

Päähavainnot

  • CBD:n pitkäaikainen anto (10 mg/kg päivässä 21 päivän ajan) paransi antioksidanttikykyä PH:sta kärsivien rottien keuhkoissa.
  • CBD vähensi tulehdusta näiden rottien keuhkoissa.
  • CBD vähensi kannabinoidireseptorin tyyppi 1 (CB1-Rs) ilmentymistä, joka liittyy proinflammatoriseen signalointiin.

Menetelmät

Tutkijat aiheuttivat PH:n rottilla käyttämällä yhdistettä nimeltä monokrotaaliini. He antoivat sitten näille rottille CBD:tä päivittäin 21 päivän ajan. He mittasivat erilaisia oksidatiivisen stressin ja tulehduksen parametreja rottien keuhkoissa, mukaan lukien kokonaisantioksidanttikyvyn, glutationiinin tason ja tulehdusparametrit, kuten tuumorinekroositekijä alfa ja interleukiini-1β. He tarkastelivat myös kannabinoidireseptorien ilmentymistä keuhkokudoksessa.

Mahdolliset Vaikutukset

Löydökset viittaavat siihen, että CBD voisi mahdollisesti toimia lisähoitona PH:lle sen antioksidanttisten ja tulehdusta ehkäisevien vaikutusten vuoksi. Kuitenkin tarvitaan tarkempia prekliinisiä ja kliinisiä tutkimuksia näiden lupaavien tulosten vahvistamiseksi.

Alkuperäinen Tutkimus

Mitä Rajoituksia Tällä Tutkimuksella On?

Tutkimus suoritettiin rotilla, joten tuloksia ei ehkä voida suoraan soveltaa ihmisiin. Lisäksi tutkimus keskittyi erityiseen PH-tyyppiin, joka on aiheutettu monokrotaaliinilla, joten tulokset eivät ehkä päde kaikkiin PH-tyyppeihin.

Johtopäätös

Tämä tutkimus antaa alustavaa näyttöä siitä, että CBD:ta voitaisiin mahdollisesti käyttää PH:n hoitona sen antioksidanttisten ja tulehdusta ehkäisevien ominaisuuksien vuoksi. Kuitenkin tarvitaan lisää tutkimusta näiden löydösten vahvistamiseksi sekä optimaalisen annostuksen ja antotavan määrittämiseksi CBD:lle PH:n hoidossa.

Lisäys

Takaisin blogiin