In-vitro

Antimikrobinen potentiaali

Lääketieteellinen lehti

Scientific reports, 12, 6454 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-10393-8

Tutkimuksen nimi

Kannabidiolin (CBD) uudelleenkäytön potentiaali antibakteerisena aineena ja lupaava hoito CBD:n ja polymyksiini B:n (PB) yhdistelmänä PB-resistenttejä gram-negatiivisia bakteereja vastaan.

Tutkimuksen tekijät

Abichabki, N., Zacharias, L.V., Moreira, N.C. et al.

Kannabidiolin (CBD) potentiaali antibakteerisena aineena

Antimikrobinen resistenssi on globaali terveysongelma, jossa bakteerit tulevat yhä vastustuskykyisemmiksi niitä tappamaan suunnitelluille lääkkeille. Äskettäin Nature-lehdessä julkaistu tutkimus tutkii kannabidiolin (CBD), ei-psykoaktiivisen yhdisteen jota löytyy kannabiksesta, potentiaalia uutena aseena tässä taistelussa.

Mistä tutkimuksessa on kyse?

Tutkimuksen, jonka johti Leonardo N. Andrade, keskiössä ovat CBD:n antibakteeriset ominaisuudet, erityisesti yhdistettynä polymyksiini B:hen (PB), antibioottiin, jota käytetään hoitamaan monilääkeresistenttien bakteerien aiheuttamia infektioita. Tutkimus suoritettiin laboratorio-olosuhteissa keskittyen gram-negatiivisiin bakteereihin, jotka ovat usein resistenttejä useille lääkkeille.

Kuka suoritti tutkimuksen?

Leonardo N. Andrade ja hänen tiiminsä suorittivat tämän tutkimuksen. Instituution yksityiskohdat, jossa tutkimus suoritettiin, eivät ole saatavilla abstraktissa.

Pääasialliset löydökset

  • CBD osoitti antibakteerista aktiivisuutta gram-positiivisia bakteereja ja tiettyjä gram-negatiivisia bakteereja vastaan.
  • Yhdistettynä PB:hen, CBD osoitti antibakteerista aktiivisuutta gram-negatiivisia bakteereja vastaan, mukaan lukien ne, jotka ovat resistenttejä PB:lle.
  • CBD:n ja PB:n yhdistelmä johti suurempaan bakteerien määrän vähenemiseen verrattuna CBD:hen ja PB:hen yksin.

Miten tutkimus suoritettiin?

Tutkijat käyttivät standardin mukaisia liemimikrodiluutiomenetelmiä, ruudukkoanalyysejä ja aika-tappoanalyysejä suorittaakseen tutkimuksensa. He testasivat CBD:n antibakteerista aktiivisuutta yksinään ja yhdessä PB:n kanssa erilaisia bakteereja vastaan. Spesifisiä annostelutietoja ei annettu abstraktissa, mutta tutkijat testasivat erilaisia CBD:n ja PB:n pitoisuuksia.

Mitä tämä voisi tarkoittaa tulevaisuudessa?

Tämä tutkimus viittaa siihen, että CBD:llä on potentiaalia antibakteerisena aineena, erityisesti kun sitä käytetään yhdessä muiden antibioottien, kuten PB:n, kanssa. Tämä voisi avata uusia mahdollisuuksia hoitaa lääkeresistenttien bakteerien aiheuttamia infektioita.

Mitä rajoituksia tällä tutkimuksella on?

Koska tutkimus suoritettiin laboratoriossa, tarvitaan lisätutkimuksia selvittämään, pitäisikö nämä löydökset paikkansa kliinisessä ympäristössä. Lisäksi tutkimus ei antanut tarkkoja tietoja CBD:n ja PB:n annostelusta, mikä olisi tärkeää ymmärtää, kuinka näitä aineita käytetään todellisessa maailmassa.

Johtopäätös

Tutkimus tarjoaa lupaavia todisteita CBD:n antibakteerisista ominaisuuksista, erityisesti yhdistettynä PB:hen. Kuitenkin tarvitaan lisätutkimuksia vahvistamaan nämä löydökset ja tutkimaan CBD:n potentiaalia hoitona lääkeresistenttejä bakteeri-infektioita vastaan.

Lisäys

Takaisin blogiin