Verkkokysely

Fibromyalgia

Lääketieteellinen lehti

The Journal of Pain, Volume 22, Issue 5, May 2021, Pages 556-566

Tutkimuksen nimi

Kannabidiolin käyttö fibromyalgiassa: Käytön yleisyys ja tehokkuuden havainnot suuressa verkkokyselyssä

Tutkimuksen tekijät

Kevin F. Boehnke, Joel J. Gagnier, Lynne Matallana, David A. Williams

Ymmärtäen CBD:n käyttöä fibromyalgian hoidossa: Oivalluksia laajasta verkkokyselystä

Fibromyalgia (FM) on krooninen kiputila, joka vaikuttaa 2-4%:iin väestöstä. Se ilmenee laaja-alaisena kipuna ja siihen liittyy usein muita oireita, kuten unihäiriöitä, masennusta, kognitiivista toimintahäiriötä ja väsymystä. Monet FM:stä kärsivät kokeilevat vaihtoehtoisia hoitokeinoja oireidensa hallintaan, mukaan lukien kannabidioli (CBD). Tämä tutkimus, jonka suorittivat KF Boehnke ja kollegat, on poikkileikkaustutkimus, jossa tarkastellaan CBD:n käyttötapoja FM:stä kärsivien keskuudessa.

Tutkimuksen tekijöistä ja laitoksesta

Tutkimuksen suoritti KF Boehnken johtama tutkijaryhmä. Ryhmällä on asiantuntemusta kannabinoideista ja kroonisesta kivusta, ja he suunnittelivat kyselyn perustuen yleisesti esitettyihin kysymyksiin CBD:stä FM-yhteisössä. Tutkimus julkaistiin The Journal of Pain -lehdessä, joka on arvostettu tieteellinen julkaisu.

Pääasialliset löydökset

  • 38,1% osallistujista ilmoitti, etteivät he ole koskaan käyttäneet CBD:tä, 29,4% ilmoitti käyttäneensä CBD:tä aiemmin, ja 32,4% ilmoitti käyttävänsä CBD:tä tällä hetkellä.
  • CBD:tä käyttävät tekivät niin tyypillisesti riittämättömän oireiden helpotuksen vuoksi, kun taas CBD:tä käyttämättömät mainitsivat tyypillisesti turvallisuushuolia.
  • Kaksi kolmasosaa osallistujista kertoi CBD:n käytöstään lääkärilleen, vaikka vain 33% pyysi lääkäriltä neuvoa CBD:n käyttöön.
  • Osallistujat käyttivät CBD:tä useisiin FM:ään liittyviin oireisiin (useimmiten kipuun), ja he raportoivat yleisesti lievää tai suurta parannusta oirealueilla.
  • Noin puolet osallistujista raportoi sivuvaikutuksia, jotka olivat tyypillisesti lieviä.

Menetelmät

Tutkijat suunnittelivat kyselyn yhteistyössä, hyödyntäen yleisesti esitettyjä kysymyksiä CBD:stä FM-yhteisössä. He rekrytoivat FM:stä kärsiviä osallistujia lähettämällä nimettömän kyselylinkin Qualtrics-kyselyalustan kautta National Fibromyalgia Association (NFA) -järjestön jäsenlistalle. NFA myös jakoi kyselylinkkiä lehdistötiedotteiden, Facebookin ja muiden sosiaalisen median alustojen kautta. Tutkimusväestö koostui 2 701 FM:stä kärsivästä osallistujasta, pääasiassa Yhdysvalloista.

Mahdolliset vaikutukset

Tulokset viittaavat siihen, että CBD:n käyttö on yleistä fibromyalgiaa sairastavien keskuudessa, ja monet saavat hyötyä CBD:n käytöstä useilla oirealueilla. Tämä korostaa tarvetta kliinikoiden keskustella CBD:n käytöstä fibromyalgiaa sairastavien potilaiden kanssa.

Tutkimuksen rajoitukset

Tämän tutkimuksen tulokset ovat rajoittuneet valintavirheen ja poikkileikkaustutkimuksen suunnittelun vuoksi, mikä estää kausaalisten yhteyksien määrittämisen.

Johtopäätökset

CBD:n käyttö on yleistä FM:stä kärsivien keskuudessa ja monet CBD:tä käyttävät raportoivat parannuksia useilla FM:ään liittyvillä oirealueilla. Tulokset korostavat tarvetta lisätutkimuksille, jotta voidaan paremmin ymmärtää CBD:n potentiaalia FM:n hallinnassa. Voit lukea koko tutkimuksen täältä.

Lisäys

Takaisin blogiin