Ihmistutkimus

Ahdistus

Lääketieteellinen lehti

Journal of Clinical Psychiatry, 2022;83(5):21m14130

Tutkimuksen nimi

Kannabidioli hoitokeinona nuorten hoitoon vastustuskykyisissä ahdistuneisuushäiriöissä: Avoin koe

Tutkimuksen tekijät

Maximus Berger, MD, PhD; Emily Li, BPsychPsy; Simon Rice, PhD; Christopher G. Davey, MBBS, PhD; Aswin Ratheesh, MBBS, PhD; Sophie Adams, MBBS, PhD; Henry Jackson, PhDd; Sarah Hetrick, PhD; Alexandra Parker, PhD; Tim Spelman, PhDf; Richard Kevin, PhD, Iain S. McGregor, PhD, Patrick McGorry, MBBS, PhD and G. Paul Amminger, MD, PhD

CBD hoitokeinona nuorten hoitoon vastustuskykyisessä ahdistuksessa

Tämä tutkimus, jonka suorittivat Maximus Berger ja kollegat, on ihmiskoe, jossa tutkitaan kannabidiolin (CBD) turvallisuutta ja tehokkuutta nuorten ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa, kun standardihoito ei ole tuottanut tuloksia. Tekijät ovat yhteydessä eri instituutioihin, mukaan lukien Melbournen yliopisto ja Sydneyn yliopisto.

Keskeiset löydökset

  • CBD voi vähentää ahdistuksen vakavuutta nuorilla, joilla on hoitoon vastustuskykyinen ahdistuneisuushäiriö.
  • Yleiset ahdistuneisuuden vakavuuden ja haitan mittarit (OASIS) laskivat merkittävästi 12 viikon CBD-hoidon jälkeen.
  • Masennusoireet, kliinisen globaalin vaikutelman asteikko ja toimintakyky parantuivat myös merkittävästi.
  • Haittavaikutuksia ilmoitettiin 80,6%:lla osallistujista, mukaan lukien väsymys, alhainen mieliala ja kuumat aallot tai kylmät väreet. Vakavia tai odottamattomia haittavaikutuksia ei kuitenkaan ollut.

Sukellus metodologiaan

Tutkimus oli avoin koe, johon osallistui 31 nuorta, joiden ikä oli 12–25 vuotta ja joilla oli DSM-5 ahdistuneisuushäiriö. Nämä osallistujat eivät olleet osoittaneet kliinistä parantumista huolimatta kognitiivis-behavioraalisesta terapiasta ja/tai masennuslääkkeistä. Koe kesti 16. toukokuuta 2018 - 28. kesäkuuta 2019. Kaikki osallistujat saivat lisähoitoa CBD:llä 12 viikon ajan kiinteällä-joustavalla aikataululla, joka titrattiin jopa 800 mg/vrk. Pääasiallinen tulos oli ahdistuneisuuden vakavuuden paraneminen, mitattuna yleisellä ahdistuneisuuden vakavuuden ja haitan mittarilla (OASIS), viikolla 12. Toissijaisia tuloksia olivat samanaikaiset masennusoireet, kliinisen globaalin vaikutelman asteikon pisteet ja sosiaalinen ja ammatillinen toimintakyky.

Tutkimuksen merkitys

Tutkimus viittaa siihen, että CBD:tä voitaisiin mahdollisesti käyttää uutena hoitokeinona nuorille, joilla on hoitoon vastustuskykyinen ahdistuneisuushäiriö. Tämä voisi olla erityisen hyödyllistä ottaen huomioon nykyisten hoitojen suhteellisen heikon tehokkuuden näiden häiriöiden hoidossa.

Mitä rajoituksia tällä tutkimuksella on?

Koska kyseessä on avoin koe, tutkimus ei sisällä kontrolliryhmää, mikä saattaa mahdollisesti tuoda mukanaan vinoutumia. Lisäksi tekijät huomauttavat, että satunnaistetut kontrolloidut kokeet ovat tarpeen CBD:n tehokkuuden ja pitkäaikaisen turvallisuuden vahvistamiseksi.

Päätelmät

Tämä koe tarjoaa lupaavia todisteita siitä, että CBD voi vähentää ahdistuksen vakavuutta nuorilla, joilla on hoitoon vastustuskykyinen ahdistuneisuushäiriö. Vaikka tulokset ovat lupaavia, tarvitaan lisää tutkimusta CBD:n tehokkuuden ja turvallisuuden täydelliseksi ymmärtämiseksi tässä yhteydessä.

Lisätietoja varten voit lukea koko tutkimuksen täältä.

Takaisin blogiin