Ihmistutkimus

Emotionaalinen uupumus ja burnout

Lääketieteellinen lehti

JAMA Netw Open. 2021;4(8):e2120603

Tutkimuksen nimi

Kannabidiolin ja standardihoidon yhdistelmän tehokkuus ja turvallisuus verrattuna pelkkään standardihoitoon emotionaalisen uupumuksen ja burnoutin hoidossa etulinjan terveydenhuollon työntekijöiden keskuudessa COVID-19-pandemian aikana: Satunnaistettu kliininen koe

Tutkimuksen tekijät

Crippa JAS, Zuardi AW, Guimarães FS, et al.

CBD:n käyttö terveydenhuollon työntekijöiden uupumuksen hoidossa

COVID-19 pandemia on asettanut valtavan paineen terveydenhuollon työntekijöille ympäri maailmaa, johtaen korkeisiin emotionaalisen uupumuksen ja burnoutin tasoihin. Tämä artikkeli käsittelee tutkimusta, joka tutki kannabidiol (CBD) -nimisen kannabiksesta löytyvän yhdisteen käyttöä mahdollisena hoitona näihin ongelmiin.

Tutkimuksesta:

Tutkimus oli satunnaistettu kliininen koe, jonka suoritti tutkijaryhmä eri instituutioista, mukaan lukien São Paulon yliopisto, Brasilia. Sen tavoitteena oli arvioida CBD:n turvallisuutta ja tehokkuutta, standardihoidon lisäksi, verrattuna pelkkään standardihoitoon emotionaalisen uupumuksen ja burnout-oireiden hoidossa etulinjan terveydenhuollon ammattilaisilla, jotka työskentelevät COVID-19-potilaiden parissa.

Pääasialliset löydökset:

  • Tutkimus osoitti, että CBD, kun sitä käytettiin yhdessä standardihoidon kanssa, oli tehokkaampi vähentämään emotionaalista uupumusta ja burnout-oireita kuin pelkkä standardihoito.
  • Hoito siedettiin yleisesti hyvin, mutta joitakin sivuvaikutuksia, kuten maksan entsyymien nousu, lääkeihottuma ja painonnousu, raportoitiin.

Menetelmät:

Tutkimus suoritettiin neljän viikon ajan. Tietoja kerättiin erilaisten subjektiivisten asteikkojen, verikokeiden ja CBD:n plasmatasojen analyysin kautta. Artikkelissa ei mainittu erikseen, mikä oli tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden saama CBD-annos.

Mahdolliset vaikutukset:

Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että CBD voisi olla mahdollinen hoitovaihtoehto terveydenhuollon työntekijöille, jotka kokevat emotionaalista uupumusta ja burnoutia, erityisesti korkean stressin tilanteissa, kuten nykyisessä pandemiassa.

Rajoitukset:

Tutkimus ei ollut sokkoutettu, mikä saattaa tuoda mukanaan vinoutumista. Artikkelissa ei määritelty tutkimukseen osallistuneiden työntekijöiden työtapoihin liittyviä seikkoja, kuten työmäärää, työvuoroja ja jokaisen ammattilaisen tehtävää sairaalaympäristössä.

Johtopäätös:

Vaikka lisätutkimuksia tarvitaan, tämä tutkimus tarjoaa lupaavia todisteita CBD:n käytöstä emotionaalisen uupumuksen ja burnoutin hoidossa terveydenhuollon työntekijöiden keskuudessa. On tärkeää ottaa nämä tulokset huomioon terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa vallitsevan mielenterveyskriisin yhteydessä COVID-19-pandemian aikana.

Linkki tutkimukseen: Cannabidiol emotionaalisen uupumuksen hoidossa etulinjan terveydenhuollon työntekijöiden keskuudessa

Lisäys

Takaisin blogiin