Kirjallisuuskatsaus

Reumasairaudet

Lääketieteellinen lehti

Rambam Maimonides Med J. 2020 Jan; 11(1): e0007

Tutkimuksen nimi

Reumasairauksien hoito kannabiksella ja kannabinoideilla

Tutkimuksen tekijät

Gonen T, Amital H

Kannabiksen ja kannabinoidien mahdollisuuden tutkiminen reumasairauksien hoidossa

Krooninen kipu on yleinen ongelma potilailla, ja reumasairaudet ovat usein syy siihen. Nykyiset farmakologiset interventiot krooniseen kipuun eivät ole aina tehokkaita tai turvallisia pitkäaikaiseen käyttöön. Tämä on johtanut vaihtoehtoisten hoitojen, kuten kannabiksen ja kannabinoidien, tutkimiseen niiden mahdollisena kipulääkkeenä. Tuore tutkimus nimeltä "Kannabis ja kannabinoidit reumasairauksien hoidossa" syventyy tähän aiheeseen.

Tutkimus on kirjallisuuskatsaus, jonka ovat tehneet Rambam Maimonides Medical Journalin tutkijat. Se keskittyy kannabiksen ja kannabinoidien käytön mahdollisuuksiin reumasairauksien hoidossa, mukaan lukien fibromyalgia, yleinen reumasairaus, joka aiheuttaa laaja-alaista kipua, väsymystä ja unihäiriöitä.

Päätulokset

  • Kannabis ja kannabinoidit voivat mahdollisesti lievittää joitakin fibromyalgiaan liittyviä oireita.
  • On näyttöä kannabinoidien ja kannabiksen mahdollisesta immuunijärjestelmää säätelevästä vaikutuksesta, jota tukevat tulokset tietyistä reumasairauksien eläinmalleista.
  • Kannabis ja kannabinoidit pysyvät potentiaalisina lääkkeinä reumasairauksiin liittyvän kivun lievittämiseksi.

Metodologia

Tutkimus on kirjallisuuskatsaus, eli tutkijat analysoivat ja yhdistivät erilaisia aiheeseen liittyviä tutkimuksia. Tutkimuksen kestoa ei ole määritetty tutkimuksessa. Tieto kerättiin eri tutkimuksista ja analysoitiin johtopäätösten tekemiseksi. Tutkimuksessa ei käytetty erityisiä työkaluja tai materiaaleja, ja annostusta koskeva tieto ei ollut sovellettavissa tässä tapauksessa.

Potentiaaliset vaikutukset

Tutkimus viittaa siihen, että kannabista ja kannabinoideja voitaisiin mahdollisesti käyttää lievittämään reumasairauksiin liittyvää kipua. Tämä voisi tarjota vaihtoehtoisen hoidon potilaille, jotka eivät reagoi perinteisiin farmakologisiin interventioihin.

Rajoitukset

Vaikka tutkimus tarjoaa lupaavia oivalluksia, se myöntää, että tietoa kannabinoidien ja kannabiksen käytön pitkäaikaisen tehokkuuden ja turvallisuuden osalta puuttuu vielä. Lisätutkimuksia tarvitaan näiden löydösten vahvistamiseksi ja mahdollisten sivuvaikutusten ja pitkäaikaisen käytön riskien tutkimiseksi.

Johtopäätös

Tutkimus päättyy siihen, että vaikka lisätutkimuksia tarvitaan, kannabis ja kannabinoidit osoittavat potentiaalia vaihtoehtoisena hoitona reumasairauksiin liittyvän kivun hoidossa. Tutkijat suosittelevat kannabiksen ja kannabinoidien jatkotutkimista kliinisissä kokeissa uudelleen käytettävänä terapeuttisena aineena.

Voit lukea koko tutkimuksen täältä.

Lisäys

Takaisin blogiin