14 min read

CBD on kannabidiolin lyhenne. Tätä yhdistettä saadaan hampusta ja kannabiksesta ja siitä puuttuvat huumaavat ja addiktiota aiheuttavat kannabisyhdisteet, kuten tetrahydrokannabinoli (THC). Tästä syystä ainetta on laillista myydä ja käyttää useissa maissa ympäri maailmaa.

Hampusta saatava CBD on laillista useissa maissa sen vuoksi, että tutkimukset ovat osoittaneet sillä olevan useita hyödyllisiä vaikutuksia ihmisruumiille. Hampun tärkein hyöty on, että siinä on vain vähän THC:ta ja muita ainesosia, jotka kannabiksessa tuottavat psykoaktiivisia vaikutuksia.

THC:n sijaan hampussa on merkittävä määrä kannabinoideja, jotka edistävät merkittävästi ruumiintoimintoja. Tutkimusten mukaan hamppukasvissa oleva CBD kykenee parantamaan monia vaivoja, kuten ahdistusta.

Miten CBD auttaa hoitamaan ahdistusta?

Yletön ja tarpeeton ahdistus haittaa yli 40 miljoonaa ihmistä Yhdysvalloissa ja sitä voi olla hyvin vaikea hallita. Useissa tutkimuksissa joissa käsitellään CBD-öljyä ahdistuksen hoidossa, näyttää CBD edistävän aivojen synapsien reagointia serotoniinitasojen kautta.

Vaikka ihmiset eivät yleensä pidä stressiä toivottavana, on se luonnollinen ja välttämätön sopeutumisväline. Stressi voi auttaa pärjäämään hyvinvointia ja turvallisuutta uhkaavien asioiden kanssa. Nämä reaktiot ovat tärkeässä osassa auttaen ihmisiä tunnistamaan ja estämään mahdollisia uhkia. Tämä reaktiot motivoivat ihmisiä toimimaan ja muuttamaan meneillään olevia asioita (esimerkiksi kehittämään ihmissuhdetta, maksamaan laskut, työskentelemään kovemmin ja niin edespäin). Jotkut ihmiset kykenevät heikommin hallitsemaan näitä luonnollisia reaktioita. Heille tästä voi tulla riesa, joka vaikuttaa negatiivisesti ihmissuhteisiin ja tuottavuuteen. Heillä ilmenee myös kliinisesti diagnosoitavia, ahdistukseen liittyviä vaivoja.

Sisällys

  • Kuinka CBD auttaa hoitamaan ahdistusta?
  • Annostus
  • Tiede CBD:n ja ahdistuksen takana
  • Kuinka löytää paras CBD-tuote ahdistukseen?
  • Arvostelut

Kuinka CBD auttaa hoitamaan ahdistusta?

Eläinkokeiden perusteella ihmisillä tehdyt tutkimukset ovat alkaneet tarjota todisteita siitä, että CBD voi tarjota apua moniin yleisiin ahdistukseen liittyviin ongelmiin. Näihin kuuluvat ahdistus, sosiaaliset fobiat ja akuutti stressi.

Brasilialaiset tutkijat tekivät tutkimuksen potilailla, joilla oli kroonistunut sosiaalinen ahdistushäiriö. Osallistujat raportoivat huomattavasta ahdistuksen vähenemisestä käytettyään CBD:tä. Tutkijat vahvistivat potilaiden omat raportit ottamillaan aivokuvilla, jotka ilmaisivat aivojen veren virtauksen viittaavan ahdistusta vähentävään vaikutukseen.

Eräässä toisessa tutkimuksessa tutkijat ottivat näytteitä potilailta, joilla oli diagnosoita sosiaalinen ahdistushäiriö. Heitä ohjeistettiin pitämään simuloitu julkinen puhe. Osallistujilla havaittiin merkittävästi matalampia ahdistustasoja. Näitä havaintoja tukivat ahdistukseen liittyvät elintoiminnot, kuten verenpaine ja pulssi. Tutkijat tekivät johtopäätöksen, että CBD vähentää merkittävästi kognitiivisten kykyjen alenemista, ahdistusta ja myös epämukavuutta puheen pitämisessä.

Mikä on sopiva annos CBD-öljyä ahdistuksen hoitoon?

Aloittavien henkilöiden kannattaa ottaa noin 25-50mg päivässä ja nostaa annosta kolmen päivän jälkeen. Sopivan annoksen ylittäminen voi alentaa CBD:n tehokkuutta.

Vuonna 1990 julkaistu tutkimus paljasti, että vaikka matala tai kohtalainen annos CBD:tä vähensi ahdistusta, suurempi annos heikensi CBD:n ahdistusta helpottavaa tehoa. Tutkijat havaitsivatkin ylösalaisen U-käyrän CBD:n kohdalla. Neljästä testatusta hoitomuodosta matalin annos johti kohtalaiseen ahdistuksen lievitykseen. Toiseksi alhaisin annostus johti suurimpaan vaikutukseen. Sen sijaan kun toiseksi suurin annos johti vain kohtalaiseen vaikutukseen, eli suurimmalla annoksella ollut lainkaan vaikutusta vaivaan.

Maineikas kannabinoideihin erikoistunut farmaseutti Roger Pertwee määritteli CBD:n vaikutukset korkealla, keskisuurella ja matalalla annoksella. Oletetusti matala annos CBD:tä tuotti vähemmän tuloksia hermoissa verrattuna korkeaan annokseen. Matalilla annoksilla CBD estää endokannabinoideja, kuten fytokannabinoideja ja anandamiinia liittymästä hermoston reseptoreihin. Tämän estovaikutuksen uskotaan selittävän CBD:n kyvyn vähentää ahdistuksen haitallisia vaikutuksia.

Jyrsijäanalyysit CBD:n vaikutuksesta stressiin ja ahdistukseen

Jyrsijöillä tehdyt tutkimukset CBD:n vaikutuksesta stressiin ja ahdistukseen paljastavat, että matala tai keskisuuri annos CBD:tä lievittää ahdistusta. Vaikutus syntyy kun serotoniinireseptori 5-HT1 tukitaan ennen aikojaan. Tämä indikoi, että matala annos CBD:tä lähellä jyrsijöiden käänteisen U-käyrän huippua vähentää ahdistusta.

Samaan tapaan laskettu annos CBD:tä ihmisille on osoittautunut hyödylliseksi lievittämään ahdistusta yleistyneen sosiaalisen häiriön hoidossa. Matalat ja keskisuuret annokset ovat tehokkaita lievittämään stressiä ja parantamaan suoritusta simuloidussa puheenpitotilanteessa. Nämä positiiviset vaikutukset liittyvät normaalien toimintojen palautumiseen kriittisissä osissa aivoja, jotka liittyvät tunteisiin ja ahdistukseen.

Tulokset

CBD:n käyttäminen ahdistuksen ja stressin hoitoon tuottaa positiivisia vaikutuksia. CBD:n ahdistusta lievittävä vaikutus syntyy noin 25% annoksella epilepsian hoitoon tarkoitetusta annoksesta. Tämä CBD:llä aikaansaatu aktiivisuus aivoissa toistuu myös muissa osissa kuin niissä, jotka hoitavat ahdistusta.

Yleisesti ottaen CBD on turvallinen matalilla ja suurilla annoksilla, sillä standardoitua annosrajaa ei ole vielä päätetty. On silti tärkeää etsiä ohjausta terveydenhoidon ammattilaisilta, jotta löydät itsellesi sopivan annoksen. Jonkinasteista hienosäätöä voi olla tarpeen tehdä, jotta löydetään oikea annos kunkin henkilökohtaiseen tilanteeseen.

Tiede CBD:n ja ahdistuksen takana

CBD toimii vuorovaikuttamalla suoraan CB1- ja CB2-reseptoreiden kanssa. Tämä selittää miksi CBD ei ole psykoaktiivinen, toisin kuin THC. Itse asiassa CBD on osoittanut vähentävänsä THC:n psykoaktiivisia vaikutuksia. CBD on ideaali vaihtoehto ihmisille, jotka eivät halua päihtyä.

Kannabinoidit ovat vastuussa mielialan säätelystä, kiputuntemuksista, kuten myös ruokahalun säätelystä ja muistin oikeanlaisesta toiminnasta. CBD voi nostaa luonnollisesti tuotettujen kannabinoidien, eli endokannabinoidien määrää kehossa.

CBD ja serotoniinireseptorit

Tutkimukset ovat osoittaneet, että korkeapitoisuuksinen CBD voi auttaa kamppailussa ahdistusta ja masennusta vastaan. Eläinkokeiden perusteella tehdyt analyysit ovat johtaneet monenlaisiin uusiin kokeisiin. Tulokset vihjaavat, että CBD:llä olisi eläinkokeissa antidepressanttista ja ahdistusta vähentävää vaikutusta.

CBD tuottaa vaikutuksensa hillitsemällä 5-HT1A -serotoniinireseptoria. Tämä reseptori on yhteydessä addiktioiden, ahdistuksen, ruokahalun, pahoinvoinnin, unen, oksentelun ja kivun aistimusten säätelyyn.

Hippokampuksen neurogeneesi

Hippokampus on aivojen keskeinen osa, jolla on suuri merkitys aivojen useissa toiminnoissa. Se on tunnettu roolistaan kognition ja muistin rakentumisessa. Ahdistuksesta ja masennuksesta kärsivillä tehdyissä aivokuvantamisissa on usein havaittu pienempiä hippokampuksia. Vaivan onnistunut hoito on liitetty hippokampuksen uusien hermosolujen syntymiseen.

Eräs toinen hiirillä tehty eläinkoe on paljastanut, että CBD:n toistuva käyttö tehostaa hermosolujen uusiutumista hippokampuksessa. Tämä voi olla hyödyllistä masennuksen ja ahdistuksen hoidossa. Tutkimukset osoittavat, että sekä CBD, että SSRI-lääkkeet edistävät neurogeneesiä. Tämä on merkittävä asia, sillä todistusaineisto vihjaa, että pahasti heikentynyt hermoston plastisuus lisää itsetuhoista käytöstä.

Ahdistukseen käytettävien CBD-tuotteiden laatu

Koska THC voi aiheuttaa stressiä, onkin keskeisen tärkeää löytää hamppulajikkeita, joista tuotettava CBD-öljy ei sisällä THC:ta. Jotkut tuotteet kertovat sisältävänsä CBD-tiivistettä, toisilla on lähinnä ravintoarvoa. Tuotteet, jotka uutetaan erilaisilla metodeilla voivat sisältää erilaisia määriä kannabinoidia, kuten myös THC:ta, torjunta-aineita ja jäänteitä kasvien sienistä. Ne voivat sisältää myös erilaisia tuotantoprosessista kulkeutuneita aineita.

Nordic Oil tarjoaa korkealuokkaista, täyden spektrin CBD-tuotteita, joita testataan ja jotka ovat ulkopuolisten, itsenäisten laboratorioiden sertifioimia. Tuotteittemme pitoisuutta, laatua ja sisältöä testataan. Tuotteittemme yhteydessä tarjoamme myös syväluotaavaa informaatiota testien luonteesta ja tuloksista.

Konsultoi terveydenhuollon ammattilaista

Puhu lääkärisi kanssa CBD-tuotteiden käytöstä ahdistushäiriön hoidossa. Anna hänen kertoa, mikäli CBD voi nostattaa ei-toivottuja reaktioita. Mikäli koet sivuvaikutuksia, toimita myös tieto tästä käyttämällesi lääkäille.

Muista, että jokainen on erilainen. CBD:n vaikutuksen alkaminen voi viedä vähemmän tai enemmän aikaa riippuen henkilöstä. Seuraa tuotteiden mukana tulevia ohjeita ja lääkärisi neuvoja huolellisesti saadaksesi parhaat tulokset.

Arvioita CBD:stä ahdistuksen hoidossa

Nämä arviot tulevat ihmisiltä, jotka käyttävät CBD-öljyä ahdistukseen. Useat tutkimukset indikoivat, että CBD auttaa lievittämään paineita ihmisillä, jotka kärsivät ahdistukseen liittyvistä vaivoista. Kuten alla olevissa arvioissa kerrotaan, jotkut entiset ahdistuspotilaat ovat saaneet Nordic Oilin CBD-tuotteista apua lähes välittömästi. Joillakin vei viikkoja, jotta heidän kehonsa tottui riittävään CBD-öljy-annostukseen. Kuten minkä tahansa kärsimystä aiheuttavan sairauden kanssa, parantuminen voi olla varsin mullistava kokemus.

Tässä on muutamia esimerkkejä oikeilta ihmisiltä. Tutustutaan niihin paremmin!

John

Olen kolmen kuukauden ajan ottanut päivittäin annoksen 750mg pullostani ja olen rakastunut siihen! Tämä aine on auttanut minua selviämään päivistä ja nukkumaan öisin. Ahdistukseni, migreenini, uniongelmani ja yleiset stressiin liittyvät ongelmat ovat vähentyneet todella paljon. Nykyään harkitsen ryhtyväni yhteistyökumppaniksi, sillä haluan jakaa kokemukseni.

Tammie

Olen antanut pojilleni ja itselleni annokset 750mg pullosta kahden viikon ajan ja tämä aine on uskomatonta!

Kärsin ahdistuksesta, nivelreumasta ja fibromyalgiasta. Siitä lähtien kun olen alkanut käyttää öljyä, kipuni on vähentynyt noin 80%! Lisäksi olen alkanut nukkua paremmin.

Tina

Sen jälkeen kun kahdeksan vuotta sitten menetin poikani, en ole välttämättä halunnut kertoa yksityiskohtia siitä, millaista elämäni on ollut. Koen kuitenkin, että nyt on oikea hetki jakaa kokemukseni ja ehkä auttaa jotakuta muuta.

Kun surin poikani poismenoa, koin todella inhottavia paniikkikohtauksia ja kärsin vakavasta masennuksesta. Pitkään aikaan en poistunut talostani, sillä ajatus lähtemisestä tai ajamisesta ahdisti minua ja sai minut paniikkiin. Istuin vain, katsoin TV:tä ja kärsin kauheista paniikkikohtauksista. Rintaani sattui niin pahasti, että oli vaikea hengittää. Luulin että olin kuolemassa. Tämä oli kaikki ahdistusta. Useaan otteeseen soitin ambulanssin. Olen käynyt usealla terapeutilla ja psykiatrilla ja käyttänyt erilaisia lääkkeitä ahdistukseen ja masennukseen.

Vasta kaksi viikkoa sitten, kun aloin käyttää Nordic CBD-öljyä, alkoin tuntea helpotusta. Siitä lähtien olen väliaikaisesti jättänyt ahdistus- ja antidepressanttilääkkeitteni käytön, sillä tunnen olevani elossa ja iloinen pitkän kärsimyksen jälkeen. En vain voi uskoa, etten kokeillut tätä aiemmin. Tämä uskomaton tuote toimi minulla ja suosittelisin sitä kelle tahansa stressistä ja ahdistuksesta kärsiville.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

14 − three =